Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas, patikslinimas, dublikato išdavimas (jau turintiems licenciją)