Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra (jau turintiems licenciją)