Licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimas