KOKYBĖS IR EFEKTYVUMO VERTINIMO RODIKLIUS BŪTINA PATEIKTI