Kai profesinė kvalifikacija įgyta per pastaruosius 2 metus