Komentaras dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencijavimo dokumentų pateikimo tvarkos