Dokumentai, kuriuos reikia pateikti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialisto veiklos licencijai gauti