Teikiamų į rinką medicinos priemonių (prietaisų) kontrolė ir naudojimo priežiūra