Medikai aktyviai naudojasi elektroninėmis paslaugomis