Kiti dokumentai

 

 

2017 m. MedTech Europe pozicija dėl bendradarbiavimo sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityje.

 

2016 m. Europos Komisijos siekis   stiprinti Europos šalių bendradarbiavimą sveikatos priežiūros technologijų vertinimo srityje.

 

2015 m. įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos akreditavimą” (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-011) Austrijos sveikatos technologijų vertinimo institutas (AIHTA) parengė Lietuvos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo strategiją, kuri padės sukurti sisteminį ir ilgalaikį požiūrį į sveikatos priežiūros technologijų vertinimą bei jo integravimą į sveikatos apsaugos sistemą. Remiantis šia strategija bei PSO strategija „Sveikata visiems“, siekiama 2 pagrindinių tikslų:

  1. Sukurti tvirtą ir visapusišką („įrodymais pagristą“) pagrindą sprendimų priėmimui, įdiegimui ir naudojimui visuose sveikatos sistemos lygmenyse;
  2. Užtikrinti, kad sveikatos technologijų vertinimas taptų neatsiejama sveikatos apsaugos sistemos planavimo ir vykdymo strategijos sprendimų priėmimo proceso dalimi.

 

Analizė Lietuvos sveikatos technologijų vertinimo strategijai (anglų k.)

Lietuvos sveikatos technologijų vertinimo strategija (lietuvių ir anglų k.)

 

2014 m. Radiologijos, elektromedicinos ir sveikatos priežiūros IT pramonės Europos koordinavimo komiteto (angl. European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry, COCIR) pagrindinės rekomendacijos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo institucijoms:

  1. Lankstumas vertinant įvairių rūšių mokslinius įrodymus.
  2. Tinkamu laiku atlikti vertinimai.
  3. Platus sveikatos priežiūros technologijos naudos suvokimas.
  4. Parama ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų konsultavimas.

 

2014 m. gegužės 24 d. 67-ojoje Pasaulio Sveikatos Asamblėjoje priimta rezoliucija dėl Sveikatos intervencijų ir sveikatos technologijų vertinimo (WHA 67.23), akcentuojanti sveikatos technologijų vertinimo naudą sveikatos sistemoms. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad reikalingas racionalus sveikatos technologijų naudojimas. Valstybės raginamos apsvarstyti galimybę sukurti nacionalines sveikatos technologijų vertinimo sistemas, skatinti sistemingą jų naudojimą, stiprinti sveikatos technologijų reglamentavimąo ir valdymą, skatinti nacionalinį bei tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant dalintis informaciją.

 

2009 m. HTAi ir INAHTA požiūris į sveikatos priežiūros technologijų vertinimą.

 

2008 m. Eucomed požiūris į sveikatos priežiūros technologijų vertinimą.

 

2007 m. gegužės 23 d. 60-ojoje Pasaulio Sveikatos Asamblėjoje priimta rezoliucija dėl Sveikatos priežiūros technologijų (WHA 60.29), akcentuojanti sveikatos priežiūros technologijų, ypač susijusių su medicinos prietaisais, svarbą. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad sveikatos priežiūros technologijos, ypač susijusios su medicinos prietaisais, tapo ekonominiu bei techniniu iššūkiu sveikatos sistemai visose Europos šalyse. Todėl šalių narių primygtinai reikalaujama kaupti ir keistis informacija apie sveikatos priežiūros technologijas, sukurti ir įgyvendinti nacionalines sveikatos priežiūros technologijų strategijas ir programas, užtikrinti racionalų išteklių naudojimą, tinkamai planuojant, vertinant, įsigyjant bei valdant sveikatos priežiūros technologijas, ypač susijusias su medicinos prietaisais.

 

2005 m.  EFPIA požiūris  į sveikatos priežiūros technologijų vertinimą.

 

2001 m. HIMA-Eucomed bendras sutarimas dėl sveikatos priežiūros finansavimo, apmokėjimo ir sveikatos priežiūros technologijų vertinimo.

 

Informacija atnaujinta 2021-11-26

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int