Keičiama medicinos priemonių registravimo tvarka.

 

2017-04-03

Atkreipiame Lietuvos medicinos priemonių gamintojų dėmesį, kad nuo šių metų balandžio 1 d. keičiamas Teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registravimo tvarkos aprašas. Esminiai pakeitimai yra šie:

  1. Registruojant Lietuvoje gaminamas in vitro diagnostikos medicinos priemones (prietaisus), kurios yra priskiriamos In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninį reglamento 2 priedo sąrašui, papildomai turi būti pateikiamos šių priemonių etiketės ir naudojimo instrukcijos.
  2. Ne Europos Sąjungoje įsisteigusio medicinos priemonių (prietaisų) gamintojo įgaliotasis atstovas, turintis registruotą veiklos vietą Lietuvoje, turi pranešti apie susitarimo su gamintoju nutraukimą.
  3. Atnaujinamos pranešimų apie teikiamas Lietuvos rinkai medicinos priemones (prietaisus) formos (medicinos priemonių registravimo formos Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3). Nuo šių metų balandžio 3 dienos, norint įregistruoti Lietuvoje gaminamas medicinos priemones Akreditavimo tarnyboje, turi būti teikiamos atnaujintos registravimo formos.

Atnaujintas formas galite rasti Akreditavimo tarnybos interneto svetainės skyrelyje “Paslaugos – Prašymai / paraiškos – Medicinos priemonės (prietaisai) (pagal ES direktyvas)”.

Informacija atnaujinta 2017-10-17

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int