2023-02-08, Trečiadienis

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas (SPTV)

 

       Pastaraisiais dešimtmečiais sveikatos priežiūros technologijų kūrimas ir naudojimas augo itin dideliu tempu. Dėl staigaus naujų technologijų pasiūlos augimo tapo neįmanoma suspėti su medicinos pažanga, o neefektyvios technologijos įsiliejo į sveikatos priežiūros sistemą. Šiuo metu sveikatos priežiūros technologijos tampa vis brangesnės – tiek įsigyti, tiek naudoti; tai prisideda prie nuolatinio sveikatos priežiūros kainų augimo. Būtina pasiekti maksimaliai racionalų turimų išteklių panaudojimą, tad kyla būtinybė stabdyti neefektyvių sveikatos priežiūros technologijų integraciją, kol neįrodoma reali jų nauda, taip pat neleisti pakeisti turimų efektyvių diagnostikos ir terapinių procedūrų naujomis, tačiau nepatvirtintomis technologijomis, kuriomis negalima pasiekti geresnių rezultatų ar kurios nėra ekonomiškai efektyvios. Šių tikslų įgyvendinimą užtikrinantis mechanizmas – sveikatos priežiūros technologijų vertinimas.

 

      Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tikslas – užtikrinti optimalų sveikatos priežiūros materialinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių naudojimą bei gerinti sveikatos priežiūros kokybę. Sveikatos priežiūros technologijos vertinimas apima sveikatos priežiūros technologijų saugumo, veiksmingumo, klinikinio ir ekonominio efektyvumo bei socialinio, teisinio ir etinio poveikio vertinimą (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Nr. I-552)

 

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas – daugiadisciplinis procesas, teikiantis metodinę, skaidrią ir objektyvią informaciją apie sveikatos priežiūros technologijų naudojimo medicininį, socialinį, ekonominį ir etinį aspektus. (EUnetHTA, 2006)

 

      Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas – sveikatos politikos tarpdisciplininių tyrimų forma, sistemiškai analizuojanti sveikatos priežiūros technologijų taikymo medicinines, socialines, etines ir ekonomines pasekmes ir suteikianti moksliškai pagrįstą informaciją, reikalingą sprendimų priėmėjams. (Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 2005–2010 m. programa, Nr. V-642)

 

      Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas – sisteminis sveikatos priežiūros technologijos galimybių, poveikio ir kitų pasekmių įvertinimas. (Goodman, 2014)

 

      Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas – daugiaspektė strategijos analizė, nagrinėjanti medicininius, socialinius, etinius ir ekonominius sveikatos priežiūros technologijų vystymo, paplitimo bei taikymo aspektus. (INAHTA, 2002)

 

      Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas – tyrimo strategijos forma, kai tiriamos trumpalaikės ir ilgalaikės sveikatos priežiūros technologijų taikymo socialinės, ekonominės, etinės, teisinės pasekmės. (Banta, 1993)

 

Dažniausiai vertinami šie aspektai:

  • Eksploataciniai parametrai. Pvz., diagnostikos testų jautrumas, specifiškumas, atitikimas specifikacijos aprašymui, patikimumas, technologijos eksploatavimo bei panaudojimo galimybės.
  • Klinikinis saugumas. Tai nepageidaujamų įvykių, susijusių su technologijos naudojimu, galimybės bei šių įvykių sunkumo lygio vertinimas.
  • Veiksmingumas (angl. efficacy). Tai naudos, gaunamos naudojant technologiją tam tikrai sveikatos problemai spręsti, esant idealioms sąlygoms, vertinimas.
  • Efektyvumas (angl. effectiveness). Tai naudos, gaunamos naudojant technologiją tam tikrai sveikatos problemai spręsti, esant realioms, kasdieninėms (ne idealioms) sąlygoms, vertinimas.
  • Ekonominis poveikis. Sveikatos priežiūros technologijos yra susijusios su mikroekonominiais (sąnaudos, mokesčiai ir pan.) bei makroekonominiais veiksniais. Lyginant technologijos potencialias išlaidas ir efektyvumą arba naudą, vertinamas sveikatos priežiūros technologijos įsigijimo ir taikymo ekonominis ir klinikinis pagrįstumas konkrečiais atvejais. Šalies sveikatos priežiūros išlaidų ir išteklių paskirstymas, sveikatos sistemos teisinis reguliavimas, sveikatos politikos prioritetai, reformos bei strateginiai sprendimai sudaro sveikatos priežiūros technologijų makroekonominį kontekstą.
  • Socialinis, teisinis, etinis ir politinis poveikis. Sveikatos priežiūros technologijos gali sukelti įvairių socialinių, teisinių, etinių ir politinių diskusijų bei pasekmių, pvz., genetinių testų taikymas, nevaisingumo gydymas, organų transplantacija. Daug etinių problemų kelia moksliniai klinikiniai tyrimai su žmonėmis. Visuomenei aktualūs išteklių skirstymo brangioms, kartais nebūtinoms ar nepakankamai efektyvioms sveikatos priežiūros technologijoms klausimai.

 

      Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo tikslas yra padėti reguliuoti saugių ir efektyvių sveikatos priežiūros technologijų naudojimą bei informuoti (patarti, konsultuoti) visuomenę, pacientus, visuomenines organizacijas, sveikatos priežiūros specialistus, sveikatos priežiūros įstaigų vadovus bei  sveikatos politikus, priimančius sprendimus, apie sveikatos priežiūros technologijas, jų paskirtį, patikimumą, saugumą pacientams, efektyvumą, produktyvumą bei susijusias išlaidas.

 

Informacija atnaujinta 2023-01-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int