Kita aktuali informacija

 

 

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobÅ«džio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: kyšininkavimą (225 str.), prekybą poveikiu (226 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.).

 

Jei susidÅ«rei su korupcija – pranešk STT!
STT karštoji linija - (8-5) 266 33 33

 

Antikorupcinė SAM linija:

nemokamas telefonas 8 800 66 004 (2013 04 30)

 

 


Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas.

 


Informaciją apie pažeidimus Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijoje (toliau – Akreditavimo tarnyba) turi teisę pateikti asmuo, kurį su Akreditavimo tarnyba sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pagal Lietuvos Respublikos pranešÄ—jų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešÅ³jų lėšÅ³ ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 29  d. įsakymu Nr. T1-917(1.1.)  patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimo tvarkos aprašas, kuris nustato informacijos apie Akreditavimo tarnyboje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Akreditavimo tarnyboje ją gali pateikti vienu iš šių bÅ«dų:

1. tiesiogiai atvykęs į Akreditavimo tarnybą (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) – kompetentingam subjektui (Akreditavimo tarnyboje paskirtas Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius).

2. atsiųsdamas pranešimą paštu (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius). Siunčiant pranešimą paštu, po Akreditavimo tarnybos pavadinimu turi bÅ«ti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

3. atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu pranesejuapsauga@vaspvt.gov.lt

 

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

 

 

Informacija atnaujinta 2021-03-29

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int