2022-12-05, Pirmadienis

Informacijos apie asmenis surinkimas

 

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANTYS ASMENYS TURI BŪTI PATIKRINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOJE, SĄRAŠAS

 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. P1-116 (2.1.) „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“ 

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

1.

direktoriaus pavaduotojas

2.

Įstaigų vertinimo skyriaus vedėjas

5.

Medicinos priemonių priežiūros skyriaus vedėjas

6.

Pacientų teisių priežiūros skyriaus vedėjas

7.

Paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vedėjas

8.

Specialistų licencijavimo skyriaus vedėjas

9.

Sveikatos technologijų skyriaus vedėjas

10.

Teisės ir veiklos administravimo skyriaus vedėjas

11.

vyresnysis patarėjas finansams

12.

vyriausiasis specialistas, atsakingas už personalą

 

13.

vyriausiasis specialistas, atsakingas už viešuosius pirkimus

 

14.

vyriausiasis specialistas, kuris vykdo bent vieną su korupcijai atsparios aplinkos kūrimu susijusių funkcijų

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-07-26

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int