EUnetHTA Joint Action 3 (2016-2021)

 

Apie projektą

 

„EUnetHTA Joint Action 3 (2016-2020)“ (toliau – JA3) projekto tikslas yra apibrėžti ir įgyvendinti tvarų mokslinį ir techninį bendradarbiavimo SPTV srityje modelį Europoje. JA3 pagrindu yra laikomas savanoriškas bendradarbiavimas tarp nacionalinių ir regioninių SPTV organizacijų, JA3 paremtas ankstesnių EUnetHTA projektų rezultatais. Šiame veiksmų etape EUnetHTA tinklas išaugo iki 77 organizacijų (iš 28 šalių), kartu dirbančių dėl bendro tikslo – geresnio sveikatos technologijų prieinamumo Europos piliečiams.

 

JA3 uždaviniai:

 • Padidinti SPV bendradarbiavimo rezultatų kokybę ir jų panaudojimą Europiniame lygmenyje.  EUnetHTA remia įrodymais pagrįstus ir tvarius pasirinkimus sveikatos priežiūros ir SPT srityje bei skatina dalinimąsi atliktais SPTV regioniniame, nacionaliniame ir Europiniame  kontekste.
 • Plėtoti savanorišką ir tvarų Europos šalių bendradarbiavimą, vertinant SPT. JA3 orientuotas į SPTV aktualios, objektyvios ir patikimos informacijos prieinamumo didinimą visoms šalims narėms.

Informacija apie bendradarbiaujant atliekamus struktūrizuotus SPTV (įskaitant ir greituosius SPTV) bus decentralizuota. Nuo 2020 m. bus prieinamas naujas savarankiškas, techninę pagalbą teikiantis tinklas, kuriame bus prieinama  su SPTV produkcija bei jų sklaida ir metodologija susijusi informacija. Siekiant įgyvendinti tikslą ir pasiekti norimus rezultatus, projektą vykdys 5 darbo grupės (toliau - DG). Akreditavimo tarnyba dalyvauja dvejose iš jų – DG4 ir DG7.

 

Darbo grupės ir jų atsakomybės

 

DG1 – koordinavimas.

Teikia techninę ir mokslinę pagalbą koordinuojant Europos bendradarbiavimo veiksmus, atliekant jungtinius SPTV. Vadovauja: Zorginstituut Nederland (Olandija)

DG2 – platinimas.

Atsakinga už:

 • JA3 informacijos skleidimą visuomenei ir suinteresuotoms grupėms;
 • suinteresuotų grupių aptikimą ir įtraukimą į projektą;
 • Europos SPTV modelio po 2020 m. vystymą, užtikrinant efektyvią komunikaciją su suinteresuotomis grupėmis;
 • Žinių apie EUnetHTA metodologijas gilinimą, bendradarbiaujant su DG6.

Vadovauja: The Instituto De Salud Carlos III (Ispanija)

DG3 – įvertinimas.

Prižiūrima ir vertinama kaip projektas yra įgyvendinamas, pagal numatytus planus, ar pasiekiami užsibrėžti tikslai.

Vadovauja: Dental and Pharmaceutical Benefits Agency  (Švedija)

DG4 – bendrų SPTV produkcija.

DG atsakinga už SPTV atlikimą, bendradarbiaujant nacionaliniame ir Europiniame lygmenyje bei SPTV atlikimo procesų optimizavimą. Vienas iš DG4 uždavinių taip pat yra parengti rekomendacijas Europos bendradarbiavimui atliekant SPTV po 2020 m.

Vadovauja: Norwegian Institute of Public Health (Norvegija)

DG5 – įrodymų generavimas.

DG5 pagrindinis uždavinys yra padėti generuoti tinkamus įrodymus per visą technologijos gyvavimo ciklą – vystyti įrankius įgalinančius kokybiškos bei suinteresuotoms pusėms aktualios informacijos rinkimą ir panaudojimą.

Vadovauja: French National Authority for Health (Haute Autorité de Santé) (Prancūzija)

DG6 – kokybės valdymas, mokslinė konsultacija ir darbo įrankiai.

Uždaviniai:

 • Sukurti ir pateikti kokybės valdymo sistemą, Europos bendradarbiavimo kokybei ir efektyvumui gerinti;
 • Išlaikyti ir toliau plėtoti esamas standartines bendradarbiavimo procedūras;
 • Bendradarbiavimo plėtojimui reikalingų metodų ir priemonių kūrimas;
 • Užtikrinti SPTV atliekančių institucijų EUnetHTA metodologijos išmanymą ir kokybės vadybą.

Vadovauja: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (Vokietija)

DG7 – nacionalinis įgyvendinimas ir poveikis.

Uždaviniai:

 • Teikti techninę pagalbą, susijusią su SPTV įgyvendinimu ir bendradarbiavimu nacionaliniame, regioniniame ar vietiniame (ligoninės) lygmenyje;
 • Palengvinti EUnetHTA įrankių ir informacijos įsisavinimą ir panaudojimą be pakartotinį SPTV ataskaitų naudojimą/ adaptavimą šalių narių kontekstui.

Vadovauja: National Institute for Health and Care Excellence (Jungtinė Karalystė)

Daugiau informacijos čia.

 

Informacija atnaujinta 2021-11-26

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int