2021-04-16, Penktadienis
Naujienos Svetain─Śs turinys Strukt┼źra ir kontaktai Teisin─Ś informacija Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracin─Ś informacija Paslaugos Atviri duomenys Asmens duomen┼│ apsauga Konsultavimas Juridini┼│ asmen┼│ licencijavimas ir akreditavimas Asmens sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ licencijavimas Visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ licencijavimas Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ veiklos licencijavimas Asmens sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ akreditavimas Bendroji informacija Papildoma informacija Vertinim┼│ planai Asmens sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│, akredituot┼│ ┼íeimos medicinos paslaugai, s─ůra┼ías. Asmens sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ veiklos vertinimo rodikliai Sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ licencijavimas Profesin─Śs kvalifikacijos pripa┼żinimas Sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ spaud┼│ numeriai Pacient┼│ teis─Śs ir j┼│ prie┼żi┼źra Paslaug┼│ kokyb─Śs prie┼żi┼źra Metodinis vadovavimas medicinos auditoriams Sveikatos prie┼żi┼źros technologijos ir j┼│ vertinimas Brangios medicinos priemon─Śs (prietaisai) Medicinos priemoni┼│ (prietais┼│) valdymas Medicinos priemon─Śs (prietaisai) (pagal ES direktyvas) Medicinos normos Bendradarbiavimas Pacient┼│ sauga Konkursai ─» valstyb─Śs tarnyb─ů Si┼źlome darb─ů

Bendroji informacija

 

 

 

 

     2013 metais Valstybin─Ś akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnyba (toliau - Akreditavimo tarnyba) prad─Śjo vykdyti ES strukt┼źrini┼│ fond┼│ finansuojam─ů projekt─ů „Asmens sveikatos prie┼żi┼źros kokyb─Śs gerinimas, ─»gyvendinant sveikatos technologij┼│ vertinimo ir valdymo sistemas bei pirmin─Śs asmens sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ veiklos akreditavim─ů“ (Nr. VP1-4.3.-VRM-02-V-05-011). Projekto ─»gyvendinimo metu numatyta parengti pirmin─Śs asmens sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ veiklos akreditavimo program─ů: akreditavimo standartus ir akreditavimo tvark─ů, apmokyti vertintojus ir atlikti 10 pirmin─Śs asmens sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ bandom─ůj─» veiklos akreditavim─ů.

     Lietuvoje sveikatos prie┼żi┼źros ─»staiga (toliau – ─»staiga) gali teikti sveikatos prie┼żi┼źros paslaugas tik nustatyta tvarka gavusi licencij─ů. (Sveikatos prie┼żi┼źros sistemos ─»statymo 16 straipsnio 2 dalis, Sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ ─»statymo 5 straipsnis).

 

    Licencijavimas – nustatymas, kad ─»staigos veikla atitinka teis─Śs akt┼│ reikalavimus, ─»staigos teis─Śs teikti paslaugas pripa┼żinimas ir licencijos išdavimas (Sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ ─»statymo 7 straipsnis)

─«staigos gali b┼źti akredituojamos sveikatos prie┼żi┼źrai (Sveikatos prie┼żi┼źros sistemos ─»statymo 16 straipsnio 4 dalis, Sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ ─»statymo 6 straipsnis).

     Akreditavimas – ─»staigos savanoriškai inicijuotas ─»vertinimas, ar ji atitinka nustatytus sveikatos prie┼żi┼źros teikiam┼│ paslaug┼│ kokyb─Śs standartus, ir akreditavimo pa┼żym─Śjimo išdavimas (Sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ ─»statymo 11 straipsnis).

 

     Sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ ─»statymo 6 straipsnyje yra numatyta, kad ─»staigas akredituoja Akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnyba (6 straipsnio 2 dalis).

      Sveikatos prie┼żi┼źros ─»staiga turi teis─Ö kreiptis d─Śl akreditavimo, jei ji turi licencij─ů ir ne ma┼żesn─Ö kaip trej┼│ met┼│ atitinkamos r┼źšies sveikatos prie┼żi┼źros paslaug┼│ teikimo patirt─». ─«staiga akredituojama ne ilgesniam kaip penkeri┼│ met┼│ laikotarpiui (6 straipsnio 1 dalis).

     Akreditavimo reikalavimus rengia aukštosios mokyklos bei mokslo ─»staigos kartu su sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ organizacijomis (6 straipsnio 7 dalis).

    Spar─Źiai vystantis naujoms medicinos technologijoms, leid┼żian─Źioms diagnozuoti ir gydyti anks─Źiau nepagydomas ligas, did─Śjant pacient┼│ sveikatos raštingumui, sveikatos prie┼żi┼źros paslaug┼│ kokyb─Ś ir sauga, jos vertinimas ir tobulinimas tampa viena iš svarbiausi┼│ šiuolaikin─Śs sveikatos prie┼żi┼źros problem┼│.

      Vienu iš sveikatos prie┼żi┼źros paslaug┼│ kokyb─Śs gerinimo b┼źd┼│ yra išorinis kokyb─Śs vertinimas, atliekant sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ licencijavim─ů, sertifikavim─ů ar akreditavim─ů. Kartais šie terminai naudojami vienas vietoje kito, ta─Źiau tarp j┼│ yra esmini┼│ skirtum┼│. 

     Sertifikavimas pradeda rasti savo viet─ů Lietuvos sveikatos prie┼żi┼źros sistemoje – kai kurios ligonin─Śs savanoriškai sertifikuoja savo kokyb─Śs vadybos sistem─ů pagal ISO 9000 standartus. Sertifikavimas tai formalus atitikimo nustatytiems standartams (pvz., ISO kokyb─Śs vadybos sistemos) pripa┼żinimas, kur─» patvirtina ─»galioto auditoriaus atliktas išorinis vertinimas.

      Akreditavimas yra savanoriškas procesas, tod─Śl pati ─»staiga turi nuspr─Östi, ar siekti akreditavimo, nes kol kas tai n─Śra privalomas valstyb─Śs nustatytas reikalavimas. Toks proceso savanoriškumas turi eil─Ö pranašum┼│ prieš privalomus reikalavimus, nes:

-     kokyb─Śs gerinimo procesas gali vykti per nebaud┼żian─Źias konsultacijas;

-     nustatydamas pasiekiamus standartus, o ne minimalius standartus, akreditavimas gali b┼źti tikslas kokybei gerinti;

     Skirtumas tarp licencijavimo, sertifikavimo ir akreditavimo matomas ┼żemiau pateiktoje lentel─Śje.

Procesas

Vykdanti institucija

Komponentai/Reikalavimai

Standartai

Akreditavimas

(savanoriškas)

Vyriausybin─Ś institucija (VASPVT)

Proces┼│ tobulinimas pagal paskelbtus standartus ir j┼│ atitikties vertinimas

Nustatyti maksimaliame pasiekiamame lygyje, kad skatint┼│ nuolatin─» tobul─Śjim─ů

Licencijavimas

(privalomas)

Vyriausybin─Ś institucija (VASPVT)

Taisykl─Śs, u┼żtikrinan─Źios      minimalius standartus, kontrol─Ś vietoje

Nustatyti minimaliame lygyje, kad u┼żtikrint┼│  minimalios rizikos sveikatai ir saugai aplink─ů

Sertifikavimas

(savanoriškas)

─«galiota institucija, vyriausybin─Ś ar nevyriausybin─Ś

Kiekybiniai rodikliai ir proces┼│ atitiktis standartams

Pvz. ISO 9000 kokyb─Śs vadybos sistemos standartai

     Akreditavimas yra išorinio kokyb─Śs vertinimo formalus procesas, kuriuo vyriausybin─Ś ─»staiga vertina ir pripa┼ż─»sta, kad sveikatos prie┼żi┼źros ─»staiga atitinka nustatytus standartus. J─» sudaro 4 pagrindiniai komponentai:

1. Akreditavimas remiasi rašytiniais standartais.

2. Vertinim─ů atlieka specialistai profesionalai.

3. Akreditavimo proces─ů administruoja nepriklausoma ─»staiga.

4. Akreditavimo tikslas yra skatinti ─»staigos vystym─ůsi.

     Veiklos vertinimui skirtus aiškiai surašytus standartus paprastai kuria akredituojan─Źios ─»staigos ekspertai kartu su specialistais. Standartai periodiškai atnaujinami, kad atspind─Śt┼│ technologij┼│, gydymo metodik┼│ ar sveikatos politikos pasikeitimus. Standartus ir akreditavimo kriterijus paprastai kuria visos suinteresuotos šalys, pvz., medicinos specialist┼│ draugijos, SAM, nevyriausybin─Śs organizacijos, pacient┼│ organizacijos  bendro sutarimo pagrindu. Standartai atspindinti pacient┼│ poreikius ir l┼źkes─Źius. J┼│ nuolatinis atnaujinimas akreditavimo procesui suteikia dinamiškumo.

     ─«staigos vertinim─ů akreditavimo metu atlieka vertintoj┼│ grup─Ś, kuri naudodama ─»vairius vertinimo b┼źdus (dokument┼│ ir medicinini┼│ dokument┼│ per┼żi┼źra, pokalbiai, steb─Śjimas, patalp┼│ ap┼żi┼źra, pasiekim┼│ vertinimas) pripa┼ż─»sta pateiktus ─»rodymus, kurie susij─Ö su skirtingais kokyb─Śs ir saugos elementais, nustato stipri─ůsias puses, potencial─ů ir sritis tobulinimui. Remdamasi tokio vertinimo rezultatais, vertintoj┼│ grup─Ś rekomenduoja akredituoti ─»staig─ů ar ne, ar nustat─Ö sritis tobulinimui, rekomenduoja ─»gyvendinti patobulinimus ir pakartotinai vertinti v─Śliau.  

     Kas trys ar penki metai akreditavimo pa┼żym─Śjimas yra atnaujinamas.

     Akreditavimo tobulinime dalyvauja atitinkamos srities profesionalai (pvz. šeimos gydytojai) kaip vertintojai, kurie vertina pa─Źius standartus, ar jie yra tinkami, ar juos galima pagerinti. Vertintojai profesionalai taip pat turi galimyb─Ö pasisemti patirties iš vertinam┼│j┼│ ir perduoti jiems savo patirt─». Tai abipusiai naudingas procesas. 

     Daugelis šiuolaikini┼│ akreditavimo program┼│ naudoja ─»staigos savivertinim─ů, kaip ─»rank─», kuris leid┼żia pa─Źiai ─»staigai ─»vertinti savo atitikt─» akreditavimo standartams, apsvarstyti savo veikl─ů, nustatyti savo stipri─ůsias puses ir silpn─ůsias sritis tobulinimui. ─«staigos savivertinimo duomenys akreditavimo proceso metu yra pateikiami palyginimui vertintojams.

     Akreditavimas kaip viena iš sveikatos prie┼żi┼źros kokyb─Ö u┼żtikrinan─Źi┼│ strategij┼│, skatina ─»staigos poky─Źius kaip sistemos, taip ir individ┼│ lygmenyje, profesin─» tobul─Śjim─ů, gerina ─»staigos organizacin─Ö veikl─ů, palengvina sprendim┼│ pri─Śmim─ů, u┼żtikrinant platesn─» ─»rodymais pagr─»st┼│ klinikini┼│ rekomendacij┼│ panaudojim─ů darbe, parodo, kaip ─»staigoje u┼żtikrinama sauga ir kokyb─Ś. B┼źdama kokyb─Śs gerinimo priemon─Ś, o ne tikslas, akreditavimas skatina ir remia proces┼│ gerinim─ů.

     Potenciali akreditavimo programos nauda ─»staigai:

- padeda ─»staigai gerinti kokyb─Ö, palaiko tobulinimo proces─ů;

- duoda standartus, kaip siekiam─ů kokyb─Śs tiksl─ů;

- leid┼żia palyginti savo veikl─ů su kitomis analogiškomis ─»staigomis;

- padidina ─»staigos reputacij─ů;

- suteikia teis─Ö dalyvauti finansinio skatinimo programose;

- pareig┼│ ir atsakomybi┼│ aiškumas;

- tiksl┼│, priemoni┼│ ir ištekli┼│ suderinamumas

     Potencial┼źs akreditavimo programos kaštai:

-papildomas pirminis darbo kr┼źvis darbuotojams;

-kartais reikalinga nauja ─»ranga;

-stresas darbuotojams stengiantis atitikti standartus;

-vertinimo kaštai.

     Tokiu b┼źdu, akreditavimas u┼żtikrina, kad ─»staiga teikia kokybiškas paslaugas ir leid┼żia ─»staigai skatinti paslaug┼│ kokyb─Ö ir saug─ů, skatina pacient┼│ pasitik─Śjim─ů, moko personal─ů teikti kokybiškas paslaugas, padeda sukurti kokyb─Śs kult┼źr─ů, suteikia konkurencingum─ů bei galimyb─Ö gauti finansines paskatas.

─«staigos akreditavimas reiškia aišk┼│ ir vieš─ů pripa┼żinim─ů, kad buvo ─»vykdyti reikalavimai kokybei tobulinti ir kad buvo imtasi nuolatinio kokyb─Śs gerinimo.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019-06-07

VASPVT

VALSTYBIN─ľ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIE┼ŻI┼¬ROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biud┼żetin─Ś ─»staiga,
Juridini┼│ asmen┼│ registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Piet┼│ pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int