Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

I FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

8. Vykdo pavedimus, rengia ir teikia išvadas ir (ar) siūlymus, taip pat kitus reikiamus dokumentus kraujo donorystės paslaugos klausimais.

9. Į Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinę sistemą (toliau – SPĮLIS) suveda duomenis apie medicinos priemones (prietaisus), teikia siūlymus SPĮLIS tobulinimui.

10. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programų priemones.

11. Dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                     

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.2. studijų kryptis – medicina (arba);

13.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

13.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

13.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

13.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

14.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

14.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per 2020 m. atlikti licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą ir įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų teiktus privalomus dokumentus, surašyti vertinimo pažymas, raštus įstaigoms, informuojant jas apie tikrinimo pradžią, nustatytus trūkumus ir terminą trūkumams pašalinti, priimtus sprendimus.

2. Vykdyti pavedimus, rengti ir teikti išvadas ir/ar siūlymus kraujo donorystės klausimais.

3. Dalyvauti planiniuose ir neplaniniuose sveikatos priežiūros įstaigų tikrinimuose, surašant patikrinimo aktus ir patikrinimo ataskaitas ar vertinimo pažymas, raštus.

4. Vertinti pagal pateiktus prašymus šeimos medicinos paslaugos atitiktį akreditavimo standartams.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-12-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int