Informacija apie PaSQ projekto įgyvendinimą Lietuvoje

 

            Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT), kaip nacionalinis PaSQ projekto koordinatorius ir Nacionalinis kontaktinis centras pacientų saugai Lietuvoje, dalyvaudama projekto 5 darbo grupės (WP5) veikloje, pasirinkoLietuvos ligoninėseįdiegti vieną iš pacientų saugos praktikų - kontrolinį saugios chirurgijos lapą, sukurtą Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau - PSO) iniciatyva.

            2002 metų gegužės mėnesį PSO atkreipė dėmesį į pacientų saugą, kai 55-toji Pasaulinė sveikatos asamblėja priėmė rezoliuciją 55.18, skatinančią PSO šalis nares imtis šios svarbios problemos sprendimo. 2004 metais buvo įsteigtas Pasaulinis pacientų saugos aljansas, turintis tikslą palengvinti pacientų saugos politikos ir praktikos kūrimą visose PSO šalyse narėse. Aljansas savo flagmanu pasirinko pacientų saugos iššūkių programą, kurią pradėjo 2005 metais. Kas du metai suformuluojami iššūkiai, kurių tikslas yra sužadinti globalinius įsipareigojimus ir veiksmus pacientų saugos klausimais, kurie būtų orientuoti į rizikingas sveikatos priežiūros sritis, svarbias pacientų saugai visose PSO šalyse narėse.

            Pirmojo iššūkio „Švari priežiūra yra saugesnė priežiūra“ iniciatyva, pradėta 2005 metais, turėjo tikslą spręsti hospitalinių infekcijų problemą.

            Savo veiklą suformuluojant ir įgyvendinant antrąjį iššūkį „Saugi chirurgija gelbsti gyvybes“ Pasaulinis pacientų saugos aljansas pradėjo 2007 metais. Formaliai šios programos imtasi 2008 metų birželio 25 d. Šios iniciatyvos tikslas yra pagerinti chirurginės pagalbos saugą visame pasaulyje, apibrėžiant komplektą svarbiausių minimalių saugos standartų, kuriuos būtų galima pritaikyti visose šalyse ir visose sveikatos priežiūros įstaigose nepriklausomai nuo aplinkybių.

            Per paskutinį šimtmetį chirurginė pagalba tapo svarbiu sveikatos priežiūros komponentu visame pasaulyje. Jos greitas augimas daro didelę įtaką visuomenės sveikatai. Paskaičiuota, kad kasmet pasaulyje padaroma 230 milijonų didelių operacijų – po vieną 25 žmonėms. Išsivysčiusiose šalyse 3-16% chirurginių pacientų stebimos rimtos komplikacijos, neįgalumas ir ilgesnė hospitalizacijos trukmė. Visame pasaulyje mirtingumas po didelių operacijų svyruoja nuo 0,2 iki 10% priklausomai nuo aplinkybių. Manoma, kad iki 50% komplikacijų ir mirčių būtų galima išvengti, jeigu būtų laikomasi svarbiausių saugios chirurgijos standartų.

            Tarptautinė ekspertų ir patyrusių klinicistų grupė operacinės komandoms (chirurgams, anesteziologams, slaugytojoms) parengė kontrolinį saugios chirurgijos lapą, kuris padėtų joms aptarti svarbius paciento saugos klausimus atskiruose etapuose operacinėse: prieš pradedant anesteziją, prieš odos pjūvį ir prieš išvežant pacientą iš operacinės. Kontrolinis lapas buvo įdiegtas bandomosiose ligoninėse, pateiktas svarstymui ir pasiūlymams profesinėms chirurgų, anesteziologų bei slaugytojų organizacijoms ir pagal siūlymus koreguotas.

            2007-2008 metų bandomosios studijos 8 miestuose parodė, kad efektyviai taikant kontrolinį lapą galima sumažinti mirčių ir komplikacijų skaičių po didelių operacijų vienu trečdaliu. 2007-2009 metais atliktas tyrimas Nyderlandų ligoninėse nustatė, kad bandomosiose ligoninėse chirurginės komplikacijos sumažėjo vienu trečdaliu, o pooperacinės mirtys beveik per pusę (nuo 1,5% iki 0,8%) (N Engl J Med 2009; 360:491-9). Nuo 2008 metų prie iniciatyvos prisijungė 3900 ligoninių iš 122 šalių visame pasaulyje, o 25 šalys (JAV, Kanada, Belgija, Ispanija, Portugalija, Jungtinė Karalystė, Australija ir kt.) ėmėsi kontrolinį lapą diegti nacionaliniu mastu. Virš 300 profesinių medikų organizacijų visame pasaulyje palaiko šią iniciatyvą. Minėtų ligoninių patirtis parodė, kad kontrolinio saugios chirurgijos lapo įdiegimas ne tik daro įtaką chirurginės pagalbos rezultatams, bet ir gerina komunikaciją tarp operacinės komandos narių bei skatina chirurginės pagalbos sistemos pokyčius įstaigose.

            Pasaulinės Sveikatos organizacija kontroliniam saugios chirurgijos lapui įgyvendinti Lietuvoje buvo atrinktos 5 šalies ligoninės, pareiškusios norą įsijungti į PaSQ projekte dalyvaujančių Europos sveikatos priežiūros įstaigų tinklą. Tai Alytaus, Druskininkų, Klaipėdos jūrininkų, Lazdijų ir Telšių ligoninės, kurios nuo praėjusių metų savo operacinėse jau pradėjo diegti šį kontrolinį lapą. Nė viena iš minėtų ligoninių iki šiol PSO kontrolinio saugios chirurgijos lapo nenaudojo. Savo planus bei iškilusius klausimus ligoninės aptarė susitikimuose su VASPVT projekto koordinatoriais. Vienos ligoninės suplanavo šį lapą įdiegti visose operacinėse, kitos – pradžioje įdiegti tik kai kuriuose skyriuose / kai kuriose operacinėse ar tik tam tikroms pacientų grupėms, o vėliau veiklą išplėsti visoje ligoninėje. Ligoninių kontrolinio saugios chirurgijos lapo įgyvendinimo planai buvo apibrėžti užpildant PaSQ projekto rėmuose parengtus klausimynus.

Informaciją apie PSO kontrolinį saugios chirurgijos lapą, galite rasti nuorodoje - ,,SAUGI CHIRURGIJA GELBSTI GYVYBES. PSO kontrolinio saugios chirurgijos lapo įgyvendinimo vadovas“.

             Vaizdinę informaciją/Video, kaip taikomas kontrolinis lapas, galite rasti nuorodoje ,,Video“: https://www.youtube.com/watch?v=CsNpfMldtyk

 

Informacija atnaujinta 2019-02-11

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int