Duomenų apie naudojamas medicinos priemones (prietaisus) teikimas

 

 

Lietuvos sveikatos priežiÅ«ros įstaigos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto aprašo 45 punktu ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiÅ«ros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. T1-954 „Dėl Duomenų apie naudojamas medicinos priemones (prietaisus) registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka turi pateikti duomenis apie sveikatos priežiÅ«ros įstaigoje naudojamas medicinos priemones bei duomenis apie jų naudojimo nutraukimą.

 

Duomenys turi bÅ«ti teikiami apie medicinos priemones ir in vitro diagnostikos medicinos priemones, kurių veikimas priklauso nuo elektros ar kitokio energijos šaltinio. Duomenis Akreditavimo tarnybai reikia pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų instaliavimo datos. Duomenys teikiami apie:

  1. kompiuterinius tomografus užpildant šią formą (aprašo 3 priedas).
  2. magnetinio rezonanso tomografus užpildant šią formą (aprašo 4 priedas).
  3. mamografus užpildant šią formą (aprašo 5 priedas).
  4. diagnostinius ultragarsinius prietaisus užpildant šią formą (aprašo 6 priedas).
  5. angiografus užpildant šią formą (aprašo 7 priedas).
  6. gama kameras užpildant šią formą (aprašo 8 priedas).
  7. linijinius greitintuvus užpildant šią formą (aprašo 9 priedas).
  8. diagnostinę rentgeno įrangą užpildant šią formą (aprašo 10 priedas).
  9. pozitronų emisijos tomografus užpildant šią formą (aprašo 14 priedas).

     Teikiant duomenis apie visas kitas, aukšÄiau nepaminėtas, įstaigoje naudojamas neimplantuojamas medicinos priemones ir in vitro diagnostikos medicinos priemones, naudojančias elektors energiją, reikia užpildyti šią formą (2 priedas).

 

Pateikiant duomenis apie įstaigoje nebenaudojamas neimplantuojamas medicinos priemones ir in vitro diagnostikos medicinos priemones, naudojančias elektors energiją, reikia užpildyti šią formą (11 priedas).

 

Užpildytos duomenų formos turi bÅ«ti pateiktos elektroniniu paštu vaspvt@vaspvt.gov.lt arba elektroninėje laikmenoje (CD, DVD ar kt.) MS Word (DOC, DOCX) arba MS Excel (XLS, XLSX) formatu.

 

Sveikatos priežiÅ«ros įstaiga turi sudaryti ir nuolat pildyti bei atnaujinti šių implantuojamųjų medicinos priemonių, išskyrus pagamintų pagal užsakymą, apskaitos žurnalus:

1. visų aktyviųjų implantuojamųjų;

2. odontologinių implantų;

3. ortopedinių implantų;

4. oftalmologinių implantų;

5. širdies-kraujagyslių implantų;

6. kitų minkštųjų audinių implantų.

 

Žurnaluose turi būti tokia informacija:

1. paciento, kuriam implantuota medicinos priemonė, ligos istorijos numeris;

2. medicinos priemonės pavadinimas, tipas/modelis, partijos/serijos numeris;

3. medicinos priemonės gamintojo pavadinimas ir šalis;

4. CE ženklas ir paskelbtosios įstaigos identifikacinis numeris;

5. implantavimo data;

6. asmens, atlikusio implantavimą, vardas ir pavardė;

7. vėlesnių sveikatos patikrinimų tvarkaraštis;

8. pagrindiniai aliktų sveikatos patikrinimų tvarkaraštis (tik aktyviosioms implantuojamosioms medicinos priemonėms).

 

Duomenų apie implantuojamąsias medicinos priemones Akreditavimo tarnybai teikti nereikia.

 

Informacija atnaujinta 2018-01-15

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int