Sveikatos technologijų skyriaus vyriausioji specialistė

 

I FUNKCIJOS

                                          

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

9. Atlieka sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimą, teisės aktuose numatytais aspektais. Gautų rezultatų pagrindu formuluoja atitinkamas išvadas bei teikia rekomendacijas dėl sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, taikymo praktikoje.

10. Bendradarbiaujant su kitų šalių institucijomis ir organizacijomis,  dalyvauja atliekant tarptautinius jungtinius sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis vertinimus, rengia atliktų tarptautinių vertinimų pristatymus.

11. Atlieka medicinos pagalbos priemonių, siūlomų įrašyti į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašus, vertinimą.

12. Rengia informaciją apie medicinos pagalbos priemones ir teikia Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijai.

13. Dalyvauja rengiant ir tobulinant sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos priemonėmis, vertinimo metodiką, procedūras, tvarką.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – bioinžinerija (arba);

15.3. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);

15.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

15.5. studijų kryptis – medicina (arba);

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirtis – analitinio darbo patirtis;

15.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba – anglų;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Vykdyti sveikatos technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, vertinimą saugumo ir klinikinio efektyvumo aspektais. 

2. Dalyvauti EUnetHTA JA3 darbo grupių veiklose: dalyvauti atliekant tarptautinius-jungtinius sveikatos priežiūros technologijų vertinimus, atsakyti į tarptautinių organizacijų pateiktas užklausas apie sveikatos technologijas ir jų vertinimą.

3. Vykdyti medicinos pagalbos priemonių, siūlomų įrašyti į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų  ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą, vertinimą, rengti informaciją Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijai bei atlikti Ortopedijos techninių priemonių, siūlomų įrašyti į PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamųjų sąrašą, funkcinės vertės apskaičiavimą.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-10

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int