Duomenų apie brangias medicinos priemones (prietaisus) teikimo grafikas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija) ir Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. T1-954 „Dėl duomenų apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija), duomenys apie brangias sveikatos priežiūros technologijas (medicinos prietaisus) Akreditavimo tarnybai turi būti teikiami per sveikatos priežiūros technologijų valdymo ir vertinimo informacinę sistemą TechnoMedTas.

 

Brangioms sveikatos priežiūros technologijoms priskiriamos medicinos priemonėspozitronų emisijos tomografai, linijiniai greitintuvai, magnetinio rezonanso tomografai, angiografai, kompiuteriniai tomografai, gama kameros, mamografai, diagnostiniai rentgeno ir diagnostiniai ultragarsiniai prietaisai, kurių įsigijimo kaina su PVM (įskaitant priedus) viršija 28 962 eurus ir su kuriomis teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos visiškai ar iš dalies apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų.

 

Duomenų teikimo grafikas:

 

Sausis

Balandis 

Liepa

Spalis  

Darbo su brangia sveikatos priežiūros technologija (medicinos prietaisu) ataskaita

Už praėjusių metų IV ketvirtį. Pateikti iki sausio 10 d.

Už einamųjų metų I ketvirtį. Pateikti iki balandžio 10 d.

Už einamųjų metų II ketvirtį. Pateikti iki liepos 10 d.

Už einamųjų metų III ketvirtį. Pateikti iki spalio 10 d.

Brangių sveikatos priežiūros technologijų (medicinos prietaisų) naudojimo išlaidų ataskaita

Už praėjusių metų II pusmetį. Pateikti iki sausio 10 d.

-

Už einamųjų metų I pusmetį. Pateikti iki liepos 10 d.

-

 

Įsigijus naują brangią sveikatos priežiūros technologiją (medicinos prietaisą):

per 30 d. nuo jo instaliavimo dienos pateikti duomenis Akreditavimo tarnybai

Nutraukus brangios sveikatos priežiūros technologijos (medicinos prietaiso) naudojimą:

per 30 d. pateikti duomenis Akreditavimo tarnybai

 

Informacija atnaujinta 2021-06-29

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int