Techninės būklės procedūra ir protokolas

 

Techninės būklės tikrinimo procedūroje rekomenduoja numatyti šias dalis:

 

1.        Procedūros pavadinimas.

2.        Procedūros tikslas.

3.     Procedūroje naudojamų trumpinių bei įvairių simbolių paaiškinimai (procedūroje naudojamose formulėse esantys simboliai taip pat turėtų būti paaiškinti).

4.        Naudojama įranga, kurios pagalba atliekama atitinkama techninės būklės tikrinimo procedūra.

5.        Įspėjimai.

6.        Procedūroje numatyto medicinos priemonės parametro, funkcijos ir t.t. tikrinimo eiga.

7.        Tikrinimo rezultatai (leistinos reikšmės).

8.        Išvados ir pastabos.

9.      Naudojama literatūra (standartai, gamintojo instrukcijos ir pan.), kuria remiantis buvo sudarytas tikrinimo procedūros aprašymas.

 

Techninės būklės tikrinimo protokole rekomenduoja pateikti šiuos duomenis:

 

1.        Tikrinančio juridinio ar verslo liudijimą turinčio asmens duomenys (pavadinimas, adresas, kodas).

2.        Tikrinamos medicinos priemonės naudotojo duomenys (pavadinimas, adresas).

3.      Tikrinamos medicinos priemonės duomenys (pavadinimas, modelis, gamintojas ir jo šalis, partijos/serijos numeris).

4.        Medicinos priemonės techninės būklės tikrinimo vieta.

5.        Tikrinimo protokolo sudarymo data ir numeris.

6.    Tikrinami parametrai, jų leistinos ribos arba charakteristikos ir šių parametrų vertinimo kriterijai bei išmatuotos/ar patikrintos reikšmės.

7.        Išvada apie parametro, dydžio ar charakteristikos atitikimą ar neatitikimą;

8.        Galutinė išvada apie medicinos priemonės tinkamumą / netinkamumą naudoti.

9.        Tikrinusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, tikrinimo data.

Jei techninės būklės tikrinimo protokole naudojami įvairūs trumpiniai bei simboliai, jie taip pat turi būti paaiškinti.

Techninės būklės tikrinimo protokole nurodytos atliekamos procedūros ar parametro pavadinimas turėtų sutapti su techninės būklės tikrinimo procedūrų aprašymuose nurodytų procedūrų ar parametrų pavadinimais.

 

 

Informacija atnaujinta 2021-05-27

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int