Teis─Śs aktai

 
 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruod┼żio 31 d. ─»sakymas Nr. 721   „D─Śl brangi┼│j┼│ tyrim┼│ ir proced┼źr┼│, apmokam┼│ iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biud┼żeto, bazini┼│ kain┼│ taikymo tvarkos bei lig┼│ ir indikacij┼│ s─ůraš┼│ patvirtinimo“.
 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegu┼ż─Śs 10 d. ─»sakymas Nr. 229  „D─Śl kompiuterin─Śs tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrim┼│, daugiafazi┼│ kontrastini┼│ kompiuterin─Śs tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrim┼│ bei kompiuterin─Śs tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrim┼│ atlikimo tvarkos aprašo ir Lig┼│ ir b┼źkli┼│, kurioms esant iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biud┼żeto apmokami kompiuterin─Śs tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos, daugiafaziai kontrastiniai kompiuterin─Śs tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos bei kompiuterin─Śs tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos tyrimai, s─ůraš┼│ patvirtinimo”.
 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpj┼ź─Źio 14 d. ─»sakymas Nr. 422 „D─Śl lig┼│ diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biud┼żeto, metodik┼│ patvirtinimo“.
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. baland┼żio 27 d. ─»sakymas Nr. V-304 „D─Śl Brangi┼│j┼│ tyrim┼│ ir proced┼źr┼│, kuri┼│ išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biud┼żeto l─Śšomis, ir j┼│ bazini┼│ kain┼│ s─ůrašo bei Brangi┼│j┼│ tyrim┼│ ir proced┼źr┼│ išlaid┼│ apmok─Śjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. bir┼żelio 22 d. ─»sakymas Nr. V-540 „D─Śl intervencin─Śs radiologijos paslaug┼│ teikimo asmens sveikatos prie┼żi┼źros ─»staigose reikalavim┼│ aprašo ir Lig┼│ ir b┼źkli┼│, kurioms esant taikomos intervencin─Śs radiologijos proced┼źros, ir ši┼│ proced┼źr┼│ taikymo indikacij┼│ s─ůrašo bei intervencin─Śs radiologijos paslaug┼│, apmokam┼│ Privalomojo sveikatos draudimo fondo biud┼żeto l─Śšomis, ir j┼│ bazini┼│ kain┼│ s─ůrašo patvirtinimo“.
 6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegu┼ż─Śs 3 d. ─»sakymas Nr. V-383 „D─Śl medicinos prietais┼│ instaliavimo, naudojimo ir prie┼żi┼źros tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegu┼ż─Śs 9 d. ─»sakymas Nr. V-449 „D─Śl lig┼│ ir b┼źkli┼│, kurioms esant atliekami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biud┼żeto l─Śšomis finansuojami pozitron┼│ emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir ši┼│ tyrim┼│ atlikimo indikacij┼│ s─ůrašo patvirtinimo“.
 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. ─»sakymas Nr. V-158 „D─Śl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biud┼żeto l─Śšomis finansuojamo pozitron┼│ emisijos tomografijos tyrimo reikalavim┼│ aprašo patvirtinimo“.
 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. ─»sakymas Nr. V-947 „D─Śl Brangi┼│ medicinos prietais┼│ ─»sigijimo iš ─»vairi┼│ finansavimo šaltini┼│ koordinavimo šalies mastu tvarkos aprašymo ir Prašymo d─Śl pritarimo ─»sigyti brang┼│ medicinos prietais─ů formos patvirtinimo“.
 10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 7 d. ─»sakymas Nr. V-208 „D─Śl efektyvesnio brangios ─»rangos panaudojimo“.
 11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 9 d. ─»sakymas Nr.V-261 „D─Śl onkologijos ir radioterapijos paslaug┼│ teikimo optimizavimo ir linijini┼│ greitintuv┼│ atnaujinimo 2017-2021 m. veiksm┼│ plano patvirtinimo“
 12. Valstybin─Śs akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 14 d. ─»sakymas Nr. T1-954  „D─Śl duomen┼│ apie naudojamus medicinos prietaisus registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija).
 13. Valstybin─Śs akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. bir┼żelio 29 d. ─»sakymas Nr. T1-1024 „D─Śl Valstybin─Śs akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnybos pre Sveikatos apsaugos ministerijos informacin─Śs sistemos, Sveikatos prie┼żi┼źros ─»staig┼│ licencijavimo informacin─Śs sistemos ir Sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│, susijusi┼│ su medicinos prietaisais, valdymo informacin─Śs sistemos duomen┼│ saugos nuostat┼│ patvirtinimo“.
 14. Valstybin─Śs akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. ─»sakymas Nr. T1-1225 „D─Śl sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│, susijusi┼│ su medicinos priemon─Śmis (prietaisais), vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 15. Valstybin─Śs akreditavimo sveikatos prie┼żi┼źros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 24 d. ─»sakymas Nr. T1-283 „D─Śl brangi┼│ sveikatos prie┼żi┼źros technologij┼│ naudojimo intensyvumo vertinimo rodikli┼│“.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-21

VASPVT

VALSTYBIN─ľ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIE┼ŻI┼¬ROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biud┼żetin─Ś ─»staiga,
Juridini┼│ asmen┼│ registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Piet┼│ pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int