Kontaktinė informacija

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,

LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177
Faks. (8 5) 212 7310
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

 

Telefonu teikiamos konsultacijos:

Dėl specialistų licencijų ir spaudo numerių (8 5) 261 5147
Dėl juridinių asmenų licencijavimo ir akreditavimo (8 5) 212 2346
Dėl pacientų skundų ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybės (8 5) 262 9607
Dėl medicinos priemonių ir sveikatos priežiūros technologijų (8 5) 247 7669
Kitais klausimais (8 5) 247 7548

 

 

Skambinant į Akreditavimo tarnybą iš skaitmeninių (sisteminių) laidinių telefono aparatų, prieš pasirenkant norimą sritį, priklausomai nuo naudojamo telefono modelio, reikia paspausti arba * (žvaigždutę) arba # (groteles) ir tada spausti tos srities skaičius, kurie Jus domina. Informaciją, kurį simbolį (* ar #) reikia naudoti, rasite Jūsų naudojamo telefono aparato instrukcijoje.

Skambinant iš analoginių laidinių telefonų ar mobiliojo ryšio telefonų aparatų papildomų veiksmų atlikti nereikia – iš karto spauskite tokį skaičių, kuri sritis Jus domina.

 

Papildomai pridedame „Skambinimo gidą“.

 

Vadovybė
Direktorius Tadas Žentelis

tadas.zentelis@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Direktoriaus pavaduotoja

Ramunė Vaitkevičienė

ramune.vaitkeviciene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Vyresnysis patarėjas finansams Algimantas Rinkevičius

algimantas.rinkevicius@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene Veronika Bobrovskaja

veronika.bobrovskaja@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Teisės ir veiklos administravimo skyrius
Vedėjas Darius Giruckas

darius.giruckas@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

+370 616 91632

Patarėja Irena Zujienė

irena.zujiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

+370 614 69016

Patarėja Indrė Markauskienė

indre.markauskiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Patarėja Agata Bosak

agata.bosak@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Vyriausioji specialistė Vilhelmina Tverionaitė

vilhelmina.tverionaite@vaspvt.gov.lt

 (8 5) 247 7548

Vyriausioji specialistė Vitalija Gelžinytė

vitalija.gelzinyte@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Vyriausioji specialistė Jūratė Bačėnaitė

jurate.bacenaite@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Vyriausiasis specialistas Antanas Buškauskas

antanas.buskauskas@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Vyresnioji specialistė Jūratė Šimkūnienė

jurate.simkuniene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Vyriausioji specialistė Eglė Srebalienė

egle.srebaliene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Vyriausioji specialistė Alina Narvoišienė

alina.narvoisiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Informacinių technologijų vyriausiasis specialistas Vidmantas Krakauskas

vidmantas.krakauskas@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams Petras Doveika

petras.doveika@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Vyresnysis specialistas ūkio reikalams Česlavas Padelis

ceslavas.padelis@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7548

Įstaigų vertinimo skyrius
Vedėja Jolanta Sruogienė

jolanta.sruogiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

+370 686 95755

Vyriausioji specialistė Loreta Mažeikienė

loreta.mazeikiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

+370 614 69032

Vyriausioji specialistė Regina Paškauskienė

regina.paskauskiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

Vyriausioji specialistė Milda Urbanavičienė

milda.urbanaviciene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

Vyriausioji specialistė Daiva Balčiauskaitė

daiva.balciauskaite@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

Vyriausioji specialistė Rimanta Vaičaitienė

rimanta.vaicaitiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

Vyriausioji specialistė Inga Lukšienė

inga.luksiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

+370 660 94686

Vyriausioji specialistė Indrė Žilinskienė

indre.zilinskiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

+370 660 94684

Vyriausiasis specialistas Vilius Jakimavičius

vilius.jakimavicius@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

+370 660 94687

Vyriausioji specialistė Vilma Žiedelienė

vilma.ziedeliene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

Vyriausioji specialistė Vaida Balčiauskienė

vaida.balciauskiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

Vyriausioji specialistė Palmira Morkūnienė

palmira.morkuniene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

Vyriausioji specialistė Audronė Nižauskienė

audrone.nizauskiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

Vyriausiasis specialistas Vytautas Gailius

vytautas.gailius@vaspvt.gov.lt

(8 5) 212 2346

+370 660 94688

Specialistų licencijavimo skyrius
Vedėja Eglė Savulienė

egle.savuliene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

+370 686 95779 

Patarėja Audra Knyvienė

audra.knyviene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

Vyriausioji specialistė Renata Ustilaitė

renata.ustilaite@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

+370 646 18965

Vyriausioji specialistė Jolanta Armonienė

jolanta.armoniene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

+370 679 57941

Vyriausioji specialistė Audronė Strakšienė

audrone.straksiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

Vyriausioji specialistė Laimutė Miškinienė

laimute.miskiniene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

+370 660 94683

Vyriausiasis specialistas Vidas Semėnas

vidas.semenas@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

+370 698 28601

Vyriausioji specialistė Alfonsa Šeškienė

alfonsa.seskiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

+370 686 95737 

Vyriausioji specialistė Dalia Jelinskienė

dalia.jelinskiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

+370 698 28616

Vyriausioji specialistė Jolanta Puidokienė

jolanta.puidokiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

+370 686 13578

Vyriausioji specialistė Gintarė Mikšienė

gintare.miksiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

Vyriausioji specialistė Akvilė Karvelytė

akvile.karvelyte@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

+370 660 94685

Vyriausioji specialistė Birutė Valienė

birute.valiene@vaspvt.gov.lt,

(8 5) 261 5147

Vyriausioji specialistė Jurgita Juškienė

jurgita.juskiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 261 5147

Sveikatos technologijų skyrius
Vedėja Neringa Puidokienė

neringa.puidokiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7669

+370 672 46079

Vyriausioji specialistė Vitalija Mazgelė

vitalija.mazgele@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7669

Vyriausioji specialistė Kristina Grigaitė

kristina.grigaite@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7669

+370 682 70570

Vyriausioji specialistė Janina Lisienė

janina.lisiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7669

Medicinos priemonių priežiūros skyrius
Vedėja Jolanta Karavackaitė

jolanta.karavackaite@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7669

+370 616 91629

Vyriausioji specialistė Saulė Dainiuvienė

saule.dainiuviene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7669

+370 614 68912

Vyriausiasis specialistas Vitas Grigaitis

vitas.grigaitis@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7669

+370 614 69031

Vyriausioji specialistė Irina Stankevičienė

irina.stankeviciene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7669

+370 649 51640

Vyriausioji specialistė Audronė Vyšniauskienė

audrone.vysniauskiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 247 7669

+370 649 16070

Pacientų teisių priežiūros skyrius
Laikinai vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas Rimantas Gagys

rimantas.gagys@vaspvt.gov.lt

(8 5) 262 9607

+370 698 53849

Vyriausioji specialistė Nijolė Mikalauskienė

nijole.mikalauskiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 262 9607

Vyriausioji specialistė Saulė Umbrasienė

saule.umbrasiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 262 9607

+370 686 52149

Vyriausioji specialistė Jūratė Kukutytė

jurate.kukutyte@vaspvt.gov.lt

(8 5) 262 9607

+370 698 74272

Vyriausioji specialistė Justina Čenkė

justina.cenke@vaspvt.gov.lt

(8 5) 262 9607

+370 609 84021

Paslaugų kokybės priežiūros skyrius
Vedėjas Rimantas Gagys

rimantas.gagys@vaspvt.gov.lt

(8 5) 262 9607

+370 698 53849

Vyriausioji specialistė Jovilė Vingraitė

jovile.vingraite@vaspvt.gov.lt

(8 5) 262 9607

+370 609 80668

Vyriausioji specialistė Irena Šilobritienė

irena.silobritiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 262 9607

Vyriausiasis specialistas Justinas Bružas

justinas.bruzas@vaspvt.gov.lt

(8 5) 262 9607

Vyriausioji specialistė Gitana Ulickienė

gitana.ulickiene@vaspvt.gov.lt

(8 5) 262 9607

Vyriausioji specialistė Veslava Bobrovskaja

veslava.bobrovskaja@vaspvt.gov.lt

(8 5) 262 9607

+370 684 46778

Vyriausioji specialistė Birutė Valenčiūtė

birute.valenciute@vaspvt.gov.lt,

(8 5) 262 9607

Vyriausioji specialistė Vaiva Radavičiūtė

vaiva.radaviciute@vaspvt.gov.lt,

(8 5) 262 9607

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-11-03

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int