Joint Action 2 (2012-2015)

 

 

„EUnetHTA Joint Action 2“ - tai Europos sveikatos priežiūros technologijų vertinimo projektas, iš dalies finansuotas Europos Komisijos. Šis projektas užtikrino ankstesnių projektų „EUnetHTA“ (2006-2008 m.) ir „EUnetHTA Joint Action on HTA“ (2010-2012 m.) tęstinumą.

Projekto pradžia - 2012 m. spalio mėn. Projektą koordinavo Danijos Sveikatos ir vaistų agentūra (Danish Health and Medicines Authority). Projekte dalyvavo 37 sveikatos priežiūros technologijų (toliau - SPT) vertinimo  institucijos iš 26 Europos Sąjungos šalių bei Norvegijos ir Kroatijos.

Projekto tikslas - sustiprinti praktinį EUnetHTA sveikatos priežiūros technologijų vertinimo metodų pritaikymą šalių narių bendradarbiavimui SPT vertinimo srityje, sukuriant bendrą strategiją, principus ir parengiant siūlymus tvariam SPT vertinimų bendradarbiavimui įgyvendinti Europoje. Projekto tikslas glaudžiai susijęs su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas IV skyriaus 15 straipsnio nuostatais.

Siekiant įgyvendinti tikslą, projektas buvo suskirstytas į 8 darbo grupių (toliau - DG). Akreditavimo tarnyba dalyvavo trijose iš jų – DG2, DG5 ir DG7.

DG1 – Koordinavimas.

Atsakinga už bendrą projekto koordinavimą ir įgyvendinimą. Vadovauja Danish Health and Medicines Authority (DHMA, Danija).

DG2 – Sklaida.

Užtikrinama, kad projekto rezultatai ir dalomoji medžiaga būtų prieinami tikslinėms grupėms. Šios darbo grupės tikslai:

  • bendradarbiauti ir tobulinti EUnetHTA nariams skirtą tinklapį ir išorinio naudojimo interneto svetainę;
  • supaprastinti prieigą EUnetHTA svetainėje prie nacionalinių SPT vertinimo ataskaitų, parengtų pagal EUnetHTA pagrindinį vertinimo modelį; EUnetHTA partneriams organizuoti mokymus (tiesioginius, nuotolinius ir pan.), intruktuojant kaip tinkamai naudotis EUnetHTA parengtais vertinimo metodais ir priemonėmis.

Vadovauja Norwegin Knowledge Center for the Health Services (NOKC, Norvegija) ir Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE, Belgija).

DG3 – Įvertinimas.

Prižiūrima ir vertinama kaip projektas yra įgyvendinamas, pagal numatytus planus, ar pasiekti užsibrėžti tikslai.

Vadovauja Norwegin Knowledge Center for the Health Services (NOKC, Norvegija) ir Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE, Belgija).

DG4 – Sukurtų priemonių SPT vertinimams atlikti testavimas ir nacionalinis adaptavimas.

Vystomas sistemingas darbas, siekiant bendrai surinkti SPT vertinimo duomenis nacionalinėms ataskaitoms rengti, išbandant ir pritaikant EUnetHTA sukurtas priemones .

Vadovauja  Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas, Italija).

DG5 – Pagrindinio EUnetHTA vertinimo modelio pritaikymas greitam sveikatos priežiūros technologijų vertinimui atlikti.

Atliekama 14 bandomųjų greitųjų SPT vertinimų, kurie paremti pagrindiniu EUnetHTA vertinimo modeliu. Šie vertinimai atliekami, bendradarbiaujant kelioms Europos institucijoms. Darbo grupės parengė 10 greitųjų vaistų efektyvumo vertinimų ir 4 greituosius kitų SPT (medicinos prietaisų, intervencinių ir diagnostinių) vertinimų. 

Vadovauja Health Care Insurance Board (CVZ) ir Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment (LBI-HTA, Austrija).

DG7 – Metodikos ir įrodymų formavimas: gairių kūrimas ir bandymų pateikimas.

DG7 tikslas – vystyti ir tobulinti. EVIDENT duomenų bazę, kurioje talpinama informacija apie naujų SPT įrodymų formavimą. Ši duomenų bazė aktyviai naudojama tarpvalstybinio bendradarbiavimo metu, renkant duomenis papildomiems tyrimams.

Vadovauja Haute Autorité de Santé (HAS, Prancūzija) ir Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWIG, Germany).

DG8 – EUnetHTA pagrindinio vertinimo modelio (angl. The core model) infrastruktūros plėtojimas.

Tikslas - ankstesnio projekto metu sukurtų informacinių struktūrų ir paslaugų, įskaitant pagrindinės SPT vertinimų informacijos duomenų bazės) techninė priežiūra ir plėtojimas. Šiose duomenų bazėse talpinama informacija suteikia informaciją kitų darbo grupių veikloms (DG4 ir DG5). Darbo grupės uždaviniai:

a)      Struktūrinių duomenų apie atliktus SPT vertinimus kūrimas ir tobulinimas;

b)      SPT vertinimų duomenų bazėje esančios informacijos naudojimo ir praktinio pritaikymo skatinimas

Vadovauja National Institute for Health and Welfare (THL, Suomija).

Numatyti projekto rezultatai:            

1. Pastovaus SPT vertinimo tinklo Europoje, paremto skaidrumo, objektyvumo, sąžiningumo ir nešališkumo principais, sukūrimas.

2. Efektyvaus tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo SPT vertinimų srityje modelio sukūrimas ir išbandymas praktikoje, atliekant bendrus vertinimus.

3. Pagerinti informacijos SPT vertinimų srityje mainai tarp institucijų bei Europoje sumažinamas šios srities darbų (vertinimų) dubliavimasis.

 

Daugiau apie projektą skaitykite čia

 

Informacija atnaujinta 2021-11-26

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int