Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas ūkio reikalams

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo saugą, kelių eismo saugumą, kelių eismo taisykles, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veiklą, funkcijas bei struktūrą reglamentuojančius teisės aktus.
2. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų ūkvedžio darbo patirtį.
4. Turėti vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį (B kategorija), ir turėti ne mažesnę kaip 2 metų vairuotojo darbo patirtį.
5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, interneto naršyklėmis.
6. Gebėti atlikti smulkius santechnikos, elektros įrangos remonto bei kitus darbus ūkio tvarkymo srityje.
7. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei dirbti komandoje.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

8. Pagal kompetenciją vykdo VASPVT naudojamose patalpose esančių inžinerinių komunikacijų, energetinių sistemų tinkamą eksploatavimą, priežiūrą ir apsaugą.
9. VASPVT naudojamose patalpose įvykusių avarijų ir įrangos (aparatūros) gedimų atvejais dalyvauja vykdant avarijų likvidavimo ir jų padarinių bei įrangos (aparatūros) gedimų šalinimo darbus.
10. Įrengia VASPVT darbuotojams darbo vietas.
11. Atlieka smulkius santechnikos, elektros įrangos remonto bei kitus darbus ūkio tvarkymo srityje.
12. Dalyvauja vykdant VASPVT turto likvidavimo darbus.
13. Vykdo VASPVT apskaitos rodmenų kontrolę.
14. Vairuoja tarnybinius lengvuosius automobilius, vežioja jais VASPVT darbuotojus, vykdančius VASPVT teisės aktų priskirtas funkcijas.
15. Pagal Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimą nuveža fiziniams ir juridiniams asmenims/ paima iš fizinių ir juridinių asmenų reikalingus dokumentus.
16. Darbo dienos pradžioje atrakina ir pagal Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimą darbo dienos pabaigoje užrakina VASPVT patalpas VASPVT vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Vykdo asmens, atsakingo už VASPVT direktoriaus įsakymu priskirtus lengvuosius tarnybinius automobilius, funkcijas, nuolat prižiūri, teisingai ir racionaliai eksploatuoja vairuojamus lengvuosius tarnybinius automobilius, palaiko juos techniškai tvarkingus.
18. Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimu, esant poreikiui, atlieka kitų skyriaus darbuotojų funkcijas, juos pavaduoja jų nebuvimo darbe metu.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VASPVT direktoriaus bei Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimus.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Vykdyti kurjerio funkcijas į/ iš Lietuvos pašto ir kitų įstaigų.
2. Vykdyti nuolatinę santechnikos, elektros įrangos priežiūrą bei kitus darbus ūkio tvarkymo srityje.
3. Vykdyti nuolatinę vairuojamų lengvųjų tarnybinių automobilių priežiūrą, palaikyti juos techniškai tvarkingus.
4. Rūpintis VASPVT darbuotojų darbo vietų įrengimu.
5. Vežioti tarnybiniais lengvaisiais automobiliais VASPVT darbuotojus, vykdančius VASPVT teisės aktų priskirtas funkcijas.

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int