Specialist┼│ licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINAN─îIAM DARBUOTOJUI

 

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos ─»statymus, Lietuvos Respublikos Vyriausyb─Śs nutarimus, kitus teis─Śs aktus, reglamentuojan─Źius darbo santykius, registr┼│ tvarkym─ů ir funkcionavim─ů, registruojam┼│ objekt┼│ registravimo tvark─ů, asmens duomen┼│ apsaug─ů, asmens duomen┼│ teikim─ů, taip pat VASPVT nuostatus, Skyriaus nuostatus ir kitus VASPVT veikl─ů, funkcijas bei strukt┼źr─ů reglamentuojan─Źius teis─Śs aktus.

2. Išmanyti lietuvi┼│ kalbos, dokument┼│ rengimo taisykli┼│, dokument┼│ tvarkymo ir apskaitos taisykli┼│, kalbos kult┼źros reikalavimus, profesin─Śs etikos, tarnybinio protokolo principus.

3. Tur─Śti ne ┼żemesn─» nei aukštesn─»j─» išsilavinim─ů.

4. Tur─Śti darbo patirt─» ne ma┼żesn─Ö kaip 1 met┼│ informacini┼│ duomen┼│ bazi┼│ tvarkymo srityje.

5. Skland┼żiai d─Śstyti mintis raštu ir ┼żod┼żiu.

6. Mok─Śti dirbti šiomis kompiuterin─Śmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršykl─Śmis, informacin─Śmis duomen┼│ baz─Śmis, kompiuterin─Śmis dokument┼│ valdymo sistemomis.

7. Mok─Śti valdyti, kaupti, sisteminti informacij─ů.

8. Geb─Śti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veikl─ů.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINAN─îIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

9. Formuoja ir tvarko asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos ir visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros veiklos (fizini┼│ asmen┼│) licencijavimo dokument┼│ bylas (toliau – licencijavimo dokument┼│ bylos).

10. Tvarko LICREG: ─»rašo licencijavimo dokument┼│ duomenis, tikrina LICREG registruojam┼│ duomen┼│ ─»raš┼│ atitikt─» esamiems registravimo dokument┼│ bylose ir kt.

11. Teis─Śs akt┼│ nustatytais terminais pagal kompiuterin─Śse duomen┼│ baz─Śse esan─Źius duomenis ruošia licencijavimo dokument┼│ bylas licencijuojamos veiklos s─ůlyg┼│ laikymosi prie┼żi┼źrai.

12. Pagal kompetencij─ů rengia informacijos, teikiamos fiziniams ir juridiniams asmenims, projektus.

13. Teikia Skyriaus ved─Śjui pasi┼źlymus d─Śl LICREG funkcionalumo tobulinimo.

14. Ruošia archyvui perduodamas saugoti asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos ir visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros veiklos (fizini┼│ asmen┼│) licencijavimo dokument┼│ bylas.

15. Teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka ir terminais per Europos Komisijos Vidaus rinkos informacin─Ö sistem─ů (VRIS) teikia visoms kit┼│ Europos S─ůjungos valstybi┼│ nari┼│, Europos ekonomin─Śs erdv─Śs valstybi┼│ ir Šveicarijos Konfederacijos kompetentingoms institucijoms informacij─ů apie medicinos praktikos, bendrosios slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencij┼│ galiojimo sustabdym─ů, licencij┼│ galiojimo sustabdymo panaikinim─ů ir licencij┼│ galiojimo panaikinim─ů bei kit─ů reikaling─ů su tuo susijusi─ů informacij─ů.

16. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus j┼│ nebuvimo darbe d─Śl ligos, atostog┼│ ar komandiruot─Śs metu.

17. Vykdo kitus VASPVT direktoriaus, VASPVT direktoriaus pavaduotojo pagal kuravimo srit─» ir Skyriaus ved─Śjo nenuolatinio pob┼źd┼żio pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

 

PAGRINDINIAI MET┼▓ VEIKLOS U┼ŻDAVINIAI (U┼ŻDUOTYS)

 

1. Licencijuojamos veiklos s─ůlyg┼│ laikymosi prie┼żi┼źrai paruošti asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos licencij┼│ bei visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros veiklos (fizini┼│ asmen┼│) licencij┼│ tur─Śtoj┼│ licencijavimo dokument┼│ bylas.

2. Paruošti archyvui perduodamas saugoti asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos bei visuomen─Śs sveikatos prie┼żi┼źros veiklos licencij┼│ tur─Śtoj┼│ (fizini┼│ asmen┼│) licencijavimo dokument┼│ bylas.

3. Kit┼│ Europos S─ůjungos valstybi┼│ nari┼│, Europos ekonomin─Śs erdv─Śs valstybi┼│ ir Šveicarijos Konfederacijos kompetentingas institucija informuoti apie VASPVT priimtus sprendimus panaikinti licencij┼│ galiojimo sustabdym─ů.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-09

VASPVT

VALSTYBIN─ľ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIE┼ŻI┼¬ROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biud┼żetin─Ś ─»staiga,
Juridini┼│ asmen┼│ registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Piet┼│ pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int