Specialistų licencijavimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

I FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

8.  Vertina visus dokumentus, susijusius su licencijų sveikatos priežiūros specialistams išdavimu.

13.  Tvarko Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (LICREG), teikia siūlymus dėl sprendimo išduoti ar atsisakyti išduoti sveikatos priežiūros specialisto licenciją, rengia VASPVT direktoriaus įsakymų projektus, informacinius pranešimus ir kt.

9. Redaguoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikiamų dokumentų (teisės aktų ir kitų dokumentų, rengiamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vardu) projektus.

10.  Tvarko skyriui priskirtą Tarybos interneto svetainės dalį ir administracinių paslaugų aprašymus, susijusius su sveikatos priežiūros specialistų licencijavimu ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra.

11. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

                                           II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.2. studijų kryptis – medicina (arba);

13.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

13.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

13.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

13.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

13.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

14.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

14.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti asmens sveikatos priežiūros specialistų  praktikos licencijų turėtojų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

2. Redaguoti VASPVT Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikiamų dokumentų (teisės aktų ir kitų dokumentų, rengiamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vardu) projektus.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais konsultuoti  licencijuojamus asmens sveikatos priežiūros specialistus.

4. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymą, dalyvauti rengiant Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo taisykles.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int