Specialist┼│ licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su prie┼żi┼źra ir (ar) kontrole susijusi─ů informacij─ů arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojim─ů.

2. Atlieka prie┼żi┼źros ir (ar) kontrol─Śs veiklas arba prireikus koordinuoja prie┼żi┼źros ir (ar) kontrol─Śs veikl┼│ atlikim─ů.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Nagrin─Śja skundus ir kitus dokumentus sud─Śtingais klausimais d─Śl prie┼żi┼źros ir (ar) kontrol─Śs vykdymo arba prireikus koordinuoja skund┼│ ir dokument┼│ sud─Śtingais klausimais d─Śl prie┼żi┼źros ir (ar) kontrol─Śs vykdymo nagrin─Śjim─ů, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakym┼│ rengim─ů.

5. Pri┼żi┼źri su prie┼żi┼źros ir (ar) kontrol─Śs veiklomis susijusi┼│ sprendim┼│, rekomendacij┼│, nurodym┼│ vykdym─ů arba prireikus koordinuoja su prie┼żi┼źros ir (ar) kontrol─Śs veiklomis susijusi┼│ sprendim┼│, rekomendacij┼│, nurodym┼│ vykdymo prie┼żi┼źr─ů.

6. Rengia ir teikia informacij─ů su prie┼żi┼źra ir (ar) kontrole susijusiais sud─Śtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su prie┼żi┼źra ir (ar) kontrole susijusiais sud─Śtingais klausimais rengim─ů ir teikim─ů.

7. Rengia ir teikia pasi┼źlymus su prie┼żi┼źra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

8. Rengia teis─Śs akt┼│ projektus ir kitus susijusius dokumentus d─Śl prie┼żi┼źros ir (ar) kontrol─Śs arba prireikus koordinuoja teis─Śs akt┼│ projekt┼│ ir kit┼│ susijusi┼│ dokument┼│ d─Śl prie┼żi┼źros ir (ar) kontrol─Śs rengim─ů.

9. Apdoroja su veiklos planavimu susijusi─ů informacij─ů arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojim─ů.

10. Rengia ir teikia informacij─ů su veiklos planavimo ─»gyvendinimu susijusiais sud─Śtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo ─»gyvendinimu susijusiais sud─Śtingais klausimais rengim─ů ir teikim─ů.

11. Rengia ir teikia pasi┼źlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teis─Śs akt┼│ projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo ─»gyvendinimu ar steb─Śsena, arba prireikus koordinuoja teis─Śs akt┼│ projekt┼│ bei kit┼│ dokument┼│ d─Śl veiklos planavimo ─»gyvendinimo ar steb─Śsenos rengim─ů.

13. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokument┼│ rengim─ů.

14. Analizuoja ir vertina tiek─Śj┼│ pateiktus vieš┼│j┼│ pirkim┼│ dokumentus arba prireikus koordinuoja tiek─Śj┼│ pateikt┼│ vieš┼│j┼│ pirkim┼│ dokument┼│ analiz─Ö ir vertinim─ů.

15. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusi─ů informacij─ů arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojim─ů.

16. Dalyvauja vieš┼│j┼│ pirkim┼│ komisij┼│ veikloje.

17. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja vieš┼│j┼│ pirkim┼│ planavim─ů, rengia su j┼│ planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su j┼│ planavimu susijusi┼│ dokument┼│ rengim─ů.

18. Rengia ir teikia pasi┼źlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

19. Rengia konkre─Źi┼│ vieš┼│j┼│ pirkim┼│ dokumentus arba prireikus koordinuoja konkre─Źi┼│ vieš┼│j┼│ pirkim┼│ dokument┼│ rengim─ů.

20. Rengia teis─Śs akt┼│ projektus ir kitus dokumentus d─Śl vieš┼│j┼│ pirkim┼│ organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teis─Śs akt┼│ projekt┼│ ir kit┼│ dokument┼│ d─Śl vieš┼│j┼│ pirkim┼│ organizavimo ir vykdymo rengim─ů.

21. Vertina visus patvirtinamuosius dokumentus, gautus dokumentus – iki galo suformuotas licencijavimo dokument┼│ bylas, tyrimo ar kit─ů med┼żiag─ů, susijusius su sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ turim┼│ licencij┼│ (toliau – licencija) galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu, licencijuojamos veiklos s─ůlyg┼│ laikymosi prie┼żi┼źra.

22. Tvarko Sveikatos prie┼żi┼źros ir farmacijos specialist┼│ praktikos licencij┼│ registr─ů (LICREG): pildo vertinimo pa┼żymas, formuoja sprendimus, rengia informacinius pranešimus ir kt.

23. Lietuvos Respublikos administracini┼│ nusi┼żengim┼│ kodekso nustatytais atvejais pradeda administracini┼│ nusi┼żengim┼│ teisen─ů, atlieka administracini┼│ nusi┼żengim┼│ tyrim─ů, surašo administracini┼│ nusi┼żengim┼│ protokolus ir perduoda juos subjektui, ─»galiotam nagrin─Śti administracinio nusi┼żengimo byl─ů.

24. Dalyvauja rengiant paraiškas Europos S─ůjungos fond┼│ paramai gauti, vykdo kitas funkcijas, susjjusias su projekt┼│, finansuojam┼│ iš Europos S─ůjungos pinigini┼│ fond┼│, valstyb─Śs biud┼żeto ar kit┼│ šaltini┼│, administravimu

25. Dalyvauja komisij┼│, darbo grupi┼│ veikloje, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose.

26. Vykdo kitus nenuolatinio pob┼źd┼żio su strukt┼źrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne ┼żemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavert─Ś aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.2. studij┼│ kryptis – medicina (arba);

27.3. studij┼│ kryptis – visuomen─Śs sveikata (arba);

27.4. studij┼│ kryptis – slauga ir akušerija (arba);

27.5. studij┼│ kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

27.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne ┼żemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavert─Ś aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

27.8. darbo patirties trukm─Ś – ne ma┼żiau kaip 1 metai.

28. U┼żsienio kalbos mok─Śjimo reikalavimai:

28.1. kalba – pranc┼źz┼│ arba vokie─Źi┼│ arba angl┼│;

28.2. kalbos mok─Śjimo lygis – B1.

 

 

PAGRINDINIAI MET┼▓ VEIKLOS U┼ŻDAVINIAI (U┼ŻDUOTYS)

 

1. Teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka dalyvauti organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, ─»skaitant vieš┼│j┼│ pirkim┼│ planavim─ů ir ataskait┼│ teikim─ů.

2. Teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka parengti 2019 met┼│ vieš┼│j┼│ pirkim┼│ ataskait─ů.

3. Teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka bei terminais per Europos Komisijos Vidaus rinkos informacin─Ö sistem─ů (VRIS) teikti visoms kit┼│ Europos S─ůjungos valstybi┼│ nari┼│, Europos ekonomin─Śs erdv─Śs valstybi┼│ ir Šveicarijos Konfederacijos kompetentingoms institucijoms informacij─ů apie sustabdyt─ů licencij┼│ galiojim─ů, panaikint─ů licencij┼│ galiojimo sustabdym─ů ir panaikint─ů licencij┼│ galiojim─ů bei kit─ů reikaling─ů su tuo susijusi─ů informacij─ů.

4. Teis─Śs akt┼│ nustatyta tvarka ir terminais LICREG duomen┼│ ir licencijavimo dokument┼│ byl┼│ pagrindu rengti vertinimo pa┼żymas ir si┼źlymus panaikinti asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos licencij┼│ galiojim─ů, rengti direktoriaus ─»sakym┼│ VASPVT direktoriaus ─»sakym┼│ d─Śl asmens sveikatos prie┼żi┼źros specialist┼│ praktikos licencij┼│ galiojimo panaikinimo projektus.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-07

VASPVT

VALSTYBIN─ľ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIE┼ŻI┼¬ROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biud┼żetin─Ś ─»staiga,
Juridini┼│ asmen┼│ registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Piet┼│ pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int