Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I FUNKCIJOS

 

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

8. Sistemina gautuose dokumentuose pateiktą informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose licencijuotas sveikatos priežiūros paslaugas.

9. Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemoje registruoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms išduodamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros licencijas ir kitus su licencijavimu susijusius duomenis.

10. Užsako iš archyvo ir grąžina sveikatos priežiūros įstaigų bylas, kai yra vykdomas sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimas.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                     

I SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

12. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

12.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.2. studijų kryptis – medicina (arba);

12.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

12.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

12.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

12.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

12.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per teisės aktuose nustatytą laiką, pagal poreikį, parengti įsakymų projektus, vadovaujantis vertintojų priimtais sprendimais, dėl juridinių asmenų ĮASPL išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo, atnaujinimo, atsisakymo išduoti, patikslinti, suderinti su Skyriaus vedėju.

2. Per teisės aktuose nustatytą laiką, pagal poreikį, parengti įsakymų projektus, vadovaujantis vertintojų priimtais sprendimais, dėl juridinių asmenų VSL išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo, atnaujinimo, atsisakymo išduoti, patikslinti, suderinti su Skyriaus vedėju.

3. Vadovaujantis įsakymuose priimtais sprendimais parengti ĮASP ir VSP licencijas, akreditavimo pažymėjimus.

4. Informuoti el. paštu visas ASPĮ ir VSPĮ apie priimtus sprendimus išduodant, sustabdant, panaikinant, panaikinant sustabdymą, atsisakant išduoti/patikslinti SPL. Pildyti duomenų bazę, informacinę sistemą – suvesti pasikeitusius juridinių asmenų ĮASPL ir VSL duomenis.
 

Informacija atnaujinta 2020-12-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int