Įstaigų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

I FUNKCIJOS

                                          

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

8. Dalyvauja komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose.

9. Rengia, sistemina, analizuoja medžiagą apie licencijuotas sveikatos priežiūros įstaigas ir teikia skyriaus vedėjui.

10. Tvarko Skyriui priskirtą Tarnybos interneto svetainės dalį.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

12. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

12.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.2. studijų kryptis – medicina (arba);

12.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

12.4. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);

12.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

12.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.7. darbo patirtis – sveikatos sistemos srityje;

12.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

13. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

13.1. kalba – anglų;

13.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

PAGRINDINIAI METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Per 2019 metus gavus įstaigų prašymus ir dokumentus, surašyti per 20 dienų dokumentų vertinimo pažymas dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos išdavimo, tikslinimo, informuojant įstaigas apie nustatytus trūkumus ar  priimtus sprendimus.

2. Per 2019 metus po visuomenės sveikatos priežiūros licencijų išdavimo vykdyti sąlygų laikymosi priežiūrą, kai įstaiga per 15 d. po licencijos išdavimo teikia dokumentus dėl specialistų ir priemonių bei įrangos; per metus, gavus įstaigų paraiškas ir dokumentus, per 15 dienų surašyti dokumentų vertinimo pažymas dėl visuomenės sveikatos priežiūros licencijos tikslinimo, informuojant įstaigas apie nustatytus trūkumus ar  priimtus sprendimus.

3. Per 2019 metus parengti įstaigoms virš 300 raštų.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int