2021-05-18, Antradienis

Dokumentai, kurių reikia patikslinti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją

 

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 (Žin., 2010, Nr. 120-6145) patvirtintas Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisykles:

 

Licencija patikslinama, jei pasikeičia fizinio asmens duomenys (vardas ir pavardė, asmens kodas).

 

Dokumentai, reikalingi licencijai patikslinti:

 

1. nustatytos formos paraiška patikslinti licenciją (išduoti naujos formos licenciją (-as), jei pasikeitė iki šių nuostatų įgaliojimo išduotos licencijos duomenys), kurioje turi būti nurodyti pasikeitę duomenys;

 

2. dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius duomenis, kopijos.

 

Reikalavimai dokumentams:

 

Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba (arba išversti į lietuvių kalbą); dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka; dokumentus pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę jam atstovauti teisės aktų nustatyta tvarka; pareiškėjas dokumentus licencijai (-oms) gauti gali pateikti tiesiogiai, siųsti paštu ar per kurjerį.

 

Valstybės rinkliavos už licencijos, suteikiančios fiziniam asmeniui teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, išdavimą dydis – 11 EUR.

 

Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  "Swedbank", mokėjimo kodas 5754.

 

Valstybės rinkliavos dydžiai už šią paslaugą nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 672 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 82-4012).

 

Informacija atnaujinta 2019-02-14

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int