2021-05-18, Antradienis

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos galiojimo sustabdymui panaikinti

 

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 (Žin., 2010, Nr. 120-6145) patvirtintas Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisykles:

 

Licencijos galiojimas sustabdomas, esant bent vienam iš šių pagrindų:

 

1. licencijos turėtojas raštu prašo sustabdyti licencijos galiojimą.

 

2. licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus.

 

Licencijos galiojimo sustabdymui panaikinti reikia pateikti:

1. paraišką panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą (jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas licencijos turėtojo prašymu);

 

2. paraišk panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ir dokumentus, įrodančius, jog pašalinti visi trūkumai ir (ar) pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas (jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas Akreditavimo tarnybos).

 

 

Informacija atnaujinta 2019-02-14

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int