Licencijos galiojimo panaikinimas

 

       Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

   

Licencijos galiojimas panaikinamas, kai:

 

1) licencijos turėtojas raštu prašo panaikinti licencijos galiojimą;

2) licencijos turėtojo – juridinio asmens ar filialo veikla nutraukiama;

3) paaiškėja, kad licencijai gauti buvo pateikti suklastoti duomenys ir (ar) informacija;

4) licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalino pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir (ar) nesikreipė dėl licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo;

5) licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, toliau vykdo licencijuojamą veiklą;

6) licencijos turėtojui galioja teismo sprendimu nustatytas veiklos apribojimas, draudžiantis verstis licencijoje nurodyta veikla.

 

      Licencijos turėtojas turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti licencijos galiojimą ir licencijos originalą. 

 

Informacija atnaujinta 2019-06-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int