Licencijos galiojimo sustabdymas ir sustabdymo panaikinimas

 

       Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

    

Licencijos galiojimas sustabdomas jei:

 

1. Licencijos turėtojas raštu prašo sustabdyti licencijos galiojimą.

2. Licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus.

     

Licencijos galiojimo sustabdymui panaikinti reikia pateikti:

 

1. Paraišką panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą (jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas licencijos turėtojo prašymu);

2. Dokumentus, įrodančius, jog pašalinti visi trūkumai ir (ar) pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas (jei licencijos galiojimas buvo sustabdytas Akreditavimo tarnybos).

 

Informacija atnaujinta 2019-06-07

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int