Licencijos patikslinimas

 

       Vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) tikslinamos visuomenės sveikatos priežiūros licencijos.

 

     Licencija patikslinama, jei pasikeičia juridinio asmens rekvizitai (pavadinimas, teisinė forma, kodas, registracijos adresas) ar kiti su licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla nesusiję duomenys.

  

Dokumentai, reikalingi licencijai patikslinti:

 

1. Nustatytos formos paraiška patikslinti licenciją, kurioje turi būti nurodyti pasikeitę duomenys;

2. Dokumentų, patvirtinančių pasikeitusius duomenis, kopijos.

3. Valstybės rinkliavos už licencijos patikslinimą dokumento kopiją.

 

Atkreipiame dėmesį, kad patikslinta licencija išduodama per 20 kalendorinių dienų nuo paraiškos patikslinti licenciją gavimo Akreditavimo tarnyboje dienos, jeigu pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti dokumentai, ir sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

Patikslintos licencijos atidavimas

 

Valstybės rinkliavos mokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 668 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“.

 

  

     Valstybės rinkliava už licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui (įmonei, įstaigai) teisę verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą - 17 EUR.

 

  Rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kurios numerį galima rasti paspaudus šią nuorodą.

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752.

Įmokos kodas: 5754.

 

Informacija atnaujinta 2021-07-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int