Naujas požiūris į sveikatos sistemos pertvarką

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) pastebi, kad įstaigos, siekdamos užtikrinti pacientų saugą ir teikiamų paslaugų kokybę, kai iš dalies neatitinka asmens sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimų, nelaukdamos tikrinimų pabaigos bei Akreditavimo tarnybos nurodymų, savo iniciatyva kreipiasi dėl įstaigos licencijos tikslinimo, vienų paslaugų atsisakydamos, o kitoms, naujai atsiradusioms ir atitinkančioms įstaigos poreikius bei galimybes, teikdamos paraiškas.

       Kiekvienam žmogui sveikata yra gyvybiškai svarbi. Kilusi pandemija leido visiems mums suprasti, koks yra sunkus, atsakingas ir reikalingas medikų darbas. Šis laikotarpis suteikė galimybę pergalvoti kiekvieno iš mūsų vertybes, poreikius, be abejo, tai paskatino ir sveikatos priežiūros įstaigas atsakingiau peržiūrėti savo galimybes teikti kokybiškas paslaugas, saugoti ir motyvuoti turimus darbuotojus, įvertinti ir bandyti kitaip organizuoti gydymo įstaigos veiklą.

       Keičiantis visuomenės poreikiams ir augant asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo kultūrai, įdiegiami modernūs vadybos metodai, atsiranda pačių sveikatos priežiūros įstaigų noras keistis. Vis daugiau mažų ligoninių savo iniciatyva stabdo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ieškodamos ir rasdamos alternatyvius, pacientų poreikius ir pačių įstaigų galimybes atitinkančių paslaugų teikimo modelius, neretai inicijuodamos konkrečių asmens sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimų kūrimą ir esamų tobulinimą. Vienas tokių paslaugų organizavimo reformos pavyzdžių, kai iš esmės buvo pakeistas reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugų teikimas, yra visai neseniai sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti intensyviosios terapijos ir intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems bei anestezijos paslaugų teikimo reikalavimai. Naujas požiūris į galimus esminius paslaugų struktūrinius pokyčius ir ryžtas jas pertvarkyti leido įstaigoms rasti savo nišą ir atitikti joms priimtinus bei rajono visuomenės poreikius atitinkančius reikalavimus. 

       Akreditavimo tarnyba pastebi, kad įstaigos, siekdamos užtikrinti pacientų saugą ir teikiamų paslaugų kokybę, kai iš dalies neatitinka asmens sveikatos priežiūros paslaugų reikalavimų, nelaukdamos tikrinimų pabaigos bei Akreditavimo tarnybos nurodymų, savo iniciatyva kreipiasi dėl įstaigos licencijos tikslinimo, vienų paslaugų atsisakydamos, o kitoms, naujai atsiradusioms ir atitinkančioms įstaigos poreikius bei galimybes, teikdamos paraiškas.

       Šiuo metu Akreditavimo tarnyba atlieka 13 rajono lygmens asmens sveikatos priežiūros  įstaigų, teikiančių  stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, licencijos sąlygų priežiūrą ir vertina chirurgijos, vaikų ligų, akušerijos ir ginekologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugų teikimo atitiktį galiojantiems teisės aktų reikalavimams. Keturios ligoninės savo iniciatyva sustabdė licencija suteiktą teisę teikti stacionarines vaikų ligų paslaugas.

       Akreditavimo tarnyba aptinka sistemines problemas – ypač trūksta siauros specializacijos specialistų, kurie turėtų užtikrinti nenutrūkstamą endoskopijos, echoskopijos ir laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimą visą parą. Įstaigos yra įpareigotos ieškoti organizacinių išeičių, peržiūrėti veiklą ir per nustatytą terminą  pašalinti neatitikimus. Iki birželio mėnesio Akreditavimo tarnyba priims galutinius sprendimus dėl konkrečių įstaigų teikiamų paslaugų atitikties teisės aktų reikalavimams. Apibendrinusi ir išanalizavusi radinius, be kita ko, Akreditavimo tarnyba pateiks sisteminius siūlymus LR sveikatos apsaugos ministerijai dėl sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tobulinimo.  

       Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė džiaugiasi pačių įstaigų sąmoningumu, skatina jas įsivertinti galimybes teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei priimti tinkamiausius joms sprendimus, tokiu būdu užtikrinant paslaugų prieinamumą, kokybę ir saugą pacientams bei formuojant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerosios praktikos gaires, atitinkančias sveikatos sistemos pertvarką.

 

Informacija atnaujinta 2022-05-02

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int