Ukrainos medikams lengvinamos įsidarbinimo sąlygos Lietuvoje

 

     Siekdamos paspartinti į Lietuvą atvykusių sveikatos priežiūros specialistų  integraciją į darbo rinką Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija greitina Ukrainos piliečių, jų šeimos narių ir asmenų be pilietybės, gyvenančių Ukrainoje, pasitraukusių iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesą ir supaprastino asmens sveikatos priežiūros praktikos specialistų licencijų išdavimo sąlygas.

     Pažymime, kad medikas iš Ukrainos, norintis pradėti dirbti asmens sveikatos priežiūros specialistu (gydytoju, gydytoju odontologu,  akušeriu, bendrosios praktikos slaugytoju, biomedicinos technologu, burnos higienistu, dantų techniku, dietistu, ergoterapeutu, gydytojo odontologo padėjėju, išplėstinės praktikos slaugytoju, išplėstinės praktikos vaistininku, kineziterapeutu, gydomojo masažo specialistu, medicinos biologu, medicinos genetiku, medicinos psichologu, optometrininku, paramediku, radiologijos technologu, skubiosios medicinos pagalbos paramediku) Lietuvoje, pirmiausia turi kreiptis į Akreditavimo tarnybą dėl įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo. Pripažinus profesinę kvalifikaciją turi teikti prašymą dėl licencijos išdavimo.

     Teikdami paraišką ir dokumentus profesinės kvalifikacijos pripažinimui, ukrainiečiai neprivalės pateikti pažymos iš Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) dėl užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir kvalifikacijos akademinio pripažinimo. Dėl Ukrainos medikų užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir kvalifikacijos akademinio pripažinimo į SKVC kreipsis pati Akreditavimo tarnyba. Bus trumpinamas pripažinimo procedūros laikas. Akreditavimo tarnyba sprendimą dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo priims per 1 mėnesį nuo paraiškos ir visų reikalingų dokumentų pateikimo, nesilaikydama teisės aktais nustatyto 3 mėnesių vertinimo termino.

     Siekiant palengvinti įsidarbinimo sąlygas buvo pakeistos atitinkinamos gydytojų, akušerių, slaugytojų, odontologų bei kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo taisyklės ir nustatyta, kad ukrainiečiai, skirtingai nuo kitų pareiškėjų, siekiančių gauti atitinkamas licencijas, kartu su paraiška neprivalės pateikti dokumentų, patvirtinančių teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, dokumentų, patvirtinančių ne trumpesnę kaip trejų metų teisėtą atitinkamą praktiką per paskutinius penkerius metus iki paraiškos išduoti licenciją užregistravimo, dokumentų, patvirtinančių, kad pareiškėjas tobulino profesinę kvalifikaciją, ir dokumentų, patvirtinančių, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus. Pastarąjį dokumentą reikės pateikti per vienerius metus nuo licencijos išdavimo, o prašant išduoti licenciją reikės pateikti tik dokumentą, patvirtinantį, kad ukrainietis pradėjo mokytis valstybinės kalbos.

     Smulkesnę informaciją lietuvių ir rusų kalbomis dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūros ir licencijos išdavimo ukrainiečiams galima rasti čia.

     „Akreditavimo tarnyba, suprasdama ypač sudėtingą situaciją bei vadovaudamasi solidarumo ir humanizmo principais, pagreitino Ukrainos medikų profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesą ir inicijavo ženklų licencijų išdavimo sąlygų palengvinimą. Tikimės, kad tai padės nuo karo pabėgusiems medikams lengviau integruotis į mūsų sveikatos sektorių ir tai bus svari pagalba tiek Lietuvos sveikatos specialistams, tiek pacientams“, – įsitikinusi Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2022-04-29

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int