Spaudo numerių išdavimas slaugytojų padėjėjams

 

     Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) primena, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. spaudo numeriai tapo privalomi visiems asmens sveikatos priežiūros ir kitos sveikatinimo veiklos specialistams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat ir slaugytojų padėjėjams. Esminė sąlyga spaudo numeriui gauti yra įgyta atitinkama profesinė kvalifikacija.

Akreditavimo tarnyba sulaukia daug klausimų dėl slaugytojų padėjėjų spaudo numerio išdavimo. Be to, į Akreditavimo tarnybą pradėjo kreiptis asmenys su prašymais išduoti slaugytojų padėjėjų spaudo numerius, pateikiantys neformaliojo ugdymo institucijos (pavyzdžiui,  Kauno moters užimtumo informacijos centro) pažymėjimus, patvirtinančius, kad asmuo 2020 m. ar 2021 m. lankė 360 val. „Slaugytojo padėjėjo“ kursus.

Akreditavimo tarnyba atkreipia dėmesį, kad Slaugytojo padėjėjo kvalifikacinių reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1042, (toliau – Aprašas) apibrėžta, kad slaugytojo padėjėjo kvalifikacija įgyjama baigus ne trumpesnę kaip 50 kreditų apimties Slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programą formaliojo švietimo institucijoje. Šis reikalavimas taikomas nuo aprašo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2019 m. rugsėjo 3 d.

Apraše taip pat nustatyta, kad slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją įgijusiais laikomi asmenys, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų: yra išklausę ne trumpesnę kaip 360 val. trukmės Slaugos padėjėjo specializacijos programą; yra išklausę ne trumpesnę kaip 360 val. trukmės kvalifikacijos programą „Slaugė-padėjėja (slaugas-padėjėjas) gydymo įstaigoje“ ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą; iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. priimti mokytis ir išklausę ne trumpesnę kaip 360 val. trukmės Slaugytojo padėjėjo mokymo programą ir turi tai patvirtinantį pažymėjimą; aukštojoje mokykloje studijuoja pagal slaugos arba akušerijos studijų programą ir yra baigę pirmą kursą bei turi mokymo įstaigos išduotą tai patvirtinantį dokumentą (akademinę pažymą); universitete studijuoja pagal medicinos studijų programą ir baigę antrą kursą bei turi universiteto išduotą tai patvirtinantį dokumentą (akademinę pažymą); yra įgiję bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ar bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai prilyginamą profesinę kvalifikaciją; yra įgiję akušerio profesinę kvalifikaciją ir turi tai patvirtinantį dokumentą.

Pabrėžtina, kad slaugytojo padėjėjo spaudo numeriui gauti pirmiau minėtos 360 val. specializacijos programos užskaitomos tik jeigu pažymėjimai apie jų išklausymą yra įgyti iki 2019 m. pabaigos. 

Primename, kad Akreditavimo tarnyba slaugytojo padėjėjams spaudo numerius pradėjo suteikti nuo 2020 m. gegužės 1 d. Esminė sąlyga spaudo numeriui gauti yra įgyta atitinkama profesinė kvalifikacija.

2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 ,,Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ redakcijai, spaudo numeriai privalomi tapo visiems asmens sveikatos priežiūros ir kitos sveikatinimo veiklos specialistams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Šie specialistai, tame tarpe ir slaugytojų padėjėjai, jei šiuo metu teikia atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ar verčiasi kita sveikatinimo veikla, spaudo numerius privalo įgyti iki 2021 m. gruodžio 31 d., o tie specialistai, kurie siekia naujai pradėti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ar verstis kita sveikatinimo veikla, privalo spaudo numerį įgyti prieš pradėdami teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ar verstis kita sveikatinimo veikla.

Pabrėžiama, kad Paraiškos spaudo numeriui ir patvirtinamieji dokumentai teikiami per  elektroninių paslaugų teikimo portalą, prie kurio prisijungti galima adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/.

Trumpos instrukcijos paslaugų gavėjams pateiktos Akreditavimo tarnybos interneto svetainės puslapyje adresu https://www.vaspvt.gov.lt/node/899

 

 

Informacija atnaujinta 2021-12-20

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int