Tarptautinės organizacijos „Gydytojai be sienų“ medikai savanoriai pradeda darbą Lietuvoje

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) suteikė leidimą tarptautinės organizacijos „Gydytojai be sienų“ atstovei Lietuvoje teikti sveikatos priežiūros paslaugas pabėgėliams.

 

Tarptautinės organizacijos „Gydytojai be sienų“ atstovė, reaguodama į problemas, su kuriomis susidūrė mūsų šalis itin padidėjus pabėgėlių skaičiui, kreipėsi į Akreditavimo tarnybą prašydama suteikti informaciją dėl galimybės organizacijos nariams – gydytojams ir  slaugytojams bei akušeriams – atvykti į Lietuvą ir padėti teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pabėgėliams.

Neturėdami Lietuvoje išduotos medicinos, slaugos ar akušerijos praktikos licencijos, suteikiančios teisę verstis medicinos, slaugos ar akušerijos praktika pagal tam tikrą profesinę kvalifikaciją, atvykti į Lietuvą ir laikinai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi teisę Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių arba Šveicarijos Konfederacijos piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis.

Tokie specialistai, norėdami Lietuvoje laikinai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Akreditavimo tarnybai turi pateikti rašytinę laikinai teikiamų paslaugų deklaraciją ir būtinus dokumentus: asmens pilietybę įrodantį dokumentą; dokumentą, patvirtinantį, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta profesinė veikla; profesinės kvalifikacijos įrodymus; įgaliojimą, jei deklaraciją ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo.

Tarnyba, gavusi deklaraciją ir nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos įvertina, ar teisingai užpildyta deklaracija, ar pateikti visi reikiami ir galiojantys dokumentai, ir praneša pareiškėjui apie priimtą sprendimą.

Lietuvoje asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Atvykstantys gydytojai, slaugytojai ar akušeriai paslaugas pageidauja teikti savanoriškos veiklos pagrindais, tai yra neatlygintinai, todėl jie turėtų sudaryti savanoriškos veiklos sutartį su viena ar keliomis sveikatos priežiūros įstaigomis, kurios organizuoja paslaugų teikimą pabėgėliams.

Akreditavimo tarnybos specialistai suteikė kvalifikuotas bei operatyvias konsultacijas, išsamiai paaiškindami, kaip organizacijos nariai galėtų atvykti ir teisėtai teikti paslaugas pabėgėliams neturėdami Lietuvos išduotos medicinos, slaugos ar akušerijos praktikos licencijos.

„Suprasdami poreikį kaip galima greičiau pasinaudoti siūloma organizacijos „Gydytojai be sienų“ pagalba, geranoriškai bendraujame bei bendradarbiaujame su užsienio specialistais, norinčiais pagelbėti Lietuvoje esantiems migrantams. Leidimas laikinai paslaugas teikti jau suteiktas gydytojai iš Švedijos, tikimės, kad tai gera pradžia, kuri paskatins daugiau savanorių sveikatos priežiūros specialistų atvykti į Lietuvą,“ – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

 

Informacija atnaujinta 2021-11-03

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int