Pranešėjų apsauga

 

Informaciją apie pažeidimus Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijoje (toliau – Akreditavimo tarnyba) turi teisę pateikti asmuo, kurį su Akreditavimo tarnyba sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus 2021 m. kovo 29  d. įsakymu Nr. T1-917(1.1.)  patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimo tvarkos aprašas, kuris nustato informacijos apie Akreditavimo tarnyboje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Akreditavimo tarnyboje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai atvykęs į Akreditavimo tarnybą (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) – kompetentingam subjektui (Akreditavimo tarnyboje paskirtas Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius).

2. atsiųsdamas pranešimą paštu (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius). Siunčiant pranešimą paštu, po Akreditavimo tarnybos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

3. atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu pranesejuapsauga@vaspvt.gov.lt

 

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

 

Informacija atnaujinta 2021-04-30

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int