Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijai gauti

 

Atkreipiame dėmesį, kad dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų –  ergoterapeuto, kineziterapeuto, masažuotojo, medicinos psichologo, radiologijos technologo, dietisto, optometrininko, paramediko, skubiosios medicinos pagalbos paramediko, medicinos genetiko, medicinos biologo ir biomedicinos technologo – praktikos licencijos išdavimo kreiptis galite nuo 2021-05-01, o išplėstinės praktikos vaistininko – nuo 2021-03-01.

Pažymėtina, kad ergoterapeutai, kineziterapeutai, masažuotojai, medicinos psichologai, radiologijos technologai, dietistai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, medicinos genetikai, medicinos biologai ir biomedicinos technologai, jei atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas jie teikė iki 2021 m. sausio 1 d., licencijas privalo įgyti iki 2022  m. gruodžio 31 d., o tie specialistai, kurie siekia naujai pradėti teikti paslaugas, licenciją privalo įgyti prieš pradėdami teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Išplėstinės praktikos vaistininkai nuo 2021 m. kovo 1 d. asmens sveikatos priežiūros praktika galės verstis tik turėdami išduotą galiojančią licenciją.

 

Licencija išduodama pagal asmens sveikatos priežiūros specialisto įgytą profesinę kvalifikaciją.

Kaip įgyjama viena ar kita asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija, kokie asmenys laikomi įgijusiais atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nurodyta konkrečios profesinės kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros specialisto Lietuvos medicinos normoje (žr. https://vaspvt.gov.lt/node/61).

 

 

Pareiškėjas, kuris atitinkamą asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją įgijo pastarųjų 2 metų laikotarpiu ir kurio įgytai profesinei kvalifikacijai netaikytinas užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas, Akreditavimo tarnybai per elektroninių paslaugų portalą https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/ užpildo ir pateikia deklaraciją (profesinę kvalifikaciją įgijusiems pastarųjų 2 metų laikotarpiu).

Kaip užpildyti ir pateikti deklaraciją, paaiškinta trumpoje instrukcijoje – Licencijos išdavimas deklaracijos pagrindu (profesinę kvalifikaciją įgijusiems pastarųjų 2 metų laikotarpiu).

 

Kartu su deklaracija (profesinę kvalifikaciją įgijusiems pastarųjų 2 metų laikotarpiu) (arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Akreditavimo tarnybai dienos) turi būti pateikti šie dokumentai:

1.     Dokumentas (-ai),  patvirtinantis (-ys), kad baigtos studijos ar mokymo programa ir įgyta atitinkama (kokios licencijos rašoma) asmens sveikatos  priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija (pateikti nereikia, jeigu šis dokumentas yra registruotas Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (toliau – DAKPR)).

2.    Medicininis pažymėjimas (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad pareiškėjas neserga verstis atitinkama asmens sveikatos  priežiūros specialisto praktika trukdančiomis ligomis, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras. Medicininiame pažymėjime neturi būti jokių diagnozių – tik gydančiojo gydytojo ar gydytojų komisijos išvada, ar esama sveikatos būklė tinkama dirbti darbą pagal atitinkamą (kokios licencijos pašote) profesinę kvalifikaciją. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.

3.    Jei pareiškėjas yra užsienietis, papildomai turi būti pateikti šie dokumentai:

3.1.  Galiojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai);

3.2.  Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) pareiškėjo teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje;

3.3.  Dokumentas, patvirtinantis, kad pareiškėjo valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus.

 

4.      Už licencijos išdavimą turi būti sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Mokėti reikia į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,  „Swedbank“, mokėjimo kodas 5754. Valstybės rinkliavos dydis – 16 EUR.

Valstybės rinkliava pareiškėjo vardu, nurodant pareiškėjo asmens kodą, turi būti sumokėta iki paslaugos suteikimo.

 

Pažymėtina, kad pareiškėjas, siekiantis gauti išplėstinės praktikos vaistininko licenciją, turi turėti galiojančią vaistininko praktikos licenciją.

 

Pildydami deklaraciją, įsitikinkite, kad nurodėte tą profesinę kvalifikaciją, pagal kurią prašote licencijos, prisegėte bei išsaugojote visus dokumentus (elektroninių paslaugų portale https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/ kiekvieną įkeltą dokumentą būtina išsaugoti ir tik tada pateikti paraišką).

 

Jei dokumentai teikiami ne kartu su deklaracija, o per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo Akreditavimo tarnybai dienos, tai per elektroninių paslaugų portalą https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/ reikalinga užpildyti ir pateikti pranešimą dėl licencijavimo dokumentų bylos papildymo (pateikusiems deklaracija). Jei deklaraciją be dokumentų pateikęs licencijos turėtojas per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos Akreditavimo tarnybai dokumentų nepateikia, priimamas sprendimas sustabdyti licencijos galiojimą.

 

Dokumentai teikiami pareiškėjui prisijungus prie elektroninių paslaugų portalo https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/.

 

 

Visą informaciją apie tai rasite šiuo adresu http://www.vaspvt.gov.lt/node/899.

Pagalbą elektroninių paslaugų portalo naudotojams teikia Duomenų ir dokumentų valdymo skyriaus specialistas tel. (8 5) 261 5147 (spauskite 2).

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad licencijos turėtojui yra suteikiama elektroninė licencija. T. y. neišduodamas joks popierinis dokumentas (licencija, pažyma ar kt.). Oficiali informacija apie asmeniui suteiktą elektroninę licenciją skelbiama viešai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje skiltyje „Licencijos“.

 

Informacija atnaujinta 2021-03-30

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int