ARTĖJA IKI ŠIOL NELICENCIJUOTŲ SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMAS

 

       Nuo 2021 m. kovo 1 d. pradedamas išplėstinės praktikos vaistininko, o nuo 2021 m. gegužės 1 d. – ir visų kitų iki šiol dar nelicencijuotų asmens sveikatos priežiūros specialistų –  ergoterapeuto, kineziterapeuto, masažuotojo, medicinos psichologo, radiologijos technologo, dietisto, optometrininko, paramediko, skubiosios medicinos pagalbos paramediko, medicinos genetiko, medicinos biologo ir biomedicinos technologo – licencijavimas.

       Pažymėtina, kad ergoterapeutai, kineziterapeutai, masažuotojai, medicinos psichologai, radiologijos technologai, dietistai, optometrininkai, paramedikai, skubiosios medicinos pagalbos paramedikai, medicinos genetikai, medicinos biologai ir biomedicinos technologai, jei atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas jie teikė iki 2021 m. sausio 1 d., licencijas privalo įgyti iki 2022  m. gruodžio 31 d., o tie specialistai, kurie siekia naujai pradėti teikti paslaugas, licenciją privalo įgyti prieš pradėdami teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. O išplėstinės praktikos vaistininkai nuo 2021 m. kovo 1 d. asmens sveikatos priežiūros praktika galės verstis tik turėdami išduotą galiojančią licenciją.

       Šių specialistų licencijavimo dokumentai, jų pateikimo terminai, būdai, dokumentų nagrinėjimo tvarka, profesinės kvalifikacijos tobulinimo mastas detaliai aptarti Asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklėse ir Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2824.

       Asmens sveikatos priežiūros specialistas, kreipdamasis dėl licencijos išdavimo, turės pateikti deklaraciją apie ketinimą verstis atitinkama praktika (jei profesinę kvalifikaciją įgijo pastarųjų 2 metų laikotarpiu) arba paraišką išduoti licenciją (jei profesinę kvalifikaciją įgijo seniau nei prieš 2 metus) bei licencijos išdavimo sąlygas patvirtinančius dokumentus: atitinkamos profesinės kvalifikacijos įgijimą patvirtinantį dokumentą, medicininį pažymėjimą bei teisėtą praktiką, profesinės kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus, jei profesinė kvalifikacija įgyta seniau nei prieš dvejus metus.

       Kaip įgyjama viena ar kita asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija, kokie asmenys laikomi įgijusiais atitinkamą profesinę kvalifikaciją, nurodyta konkrečios profesinės kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros specialisto Lietuvos medicinos normoje (žr. https://vaspvt.gov.lt/node/61).

       Sveikatos būklės tinkamumą verstis atitinkama praktika patvirtina gydančio gydytojo ar gydytojų komisijos išduotas  medicininis pažymėjimas – forma Nr. 046/a. Šis dokumentas negali būti pateikiamas praėjus daugiau negu trims mėnesiams nuo jo išdavimo.

       Dokumentu, patvirtinančiu asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką, laikytina originali darbdavio išduota pažyma arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją dirbo ar dirba pareiškėjas. Specialistas, kuris per pastaruosius 5 metus daugiau kaip dvejus metus nesivertė teisėta atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika, privalės atlikti atitinkamos trukmės stažuotę formaliojo švietimo institucijos, rengiančios atitinkamos profesinės kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros specialistus, mokymo bazėje.

       Visiems asmens sveikatos priežiūros specialistams taikoma vienoda profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarka, skiriasi tik tobulinimo mastas. Asmens sveikatos priežiūros specialistų, išskyrus medicinos biologus ir medicinos psichologus, privalomojo tobulinimo trukmė yra ne mažiau kaip 60 val. kas 5 metai (arba vidutiniškai po 12 val. kasmet), medicinos biologų – 80 val. (arba vidutiniškai po 16 val. kasmet), medicinos psichologų – 120 val. (arba vidutiniškai po 24 val. kasmet). Atkreipiame dėmesį, kad privalomojo tobulinimo dalį turi sudaryti tobulinimasis privalomomis temomis - ne mažiau kaip po 2 val. infekcijų kontrolės ir profesinės etikos temomis.

       „Iš esmės siūlomas licencijavimo modelis yra analogiškas šiuo metu jau vykdomo gydytojų, slaugytojų, akušerių, gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo modeliui, taigi pati licencijavimo procedūra yra padiktuota jau turimos ilgametės šios srities patirties. Licencija – tai specialisto statuso pripažinimas bei svarbus įrodymas, kad jis pasirengęs teikti paslaugas, bet taip pat ir prievolė nuolat tobulinti savo kvalifikaciją bei savo veiklą vykdyti licencijuotoje įstaigoje“, – paaiškina Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

       Kokios yra tobulinimosi formos, kaip jos vertinamos valandomis, kokie reikalavimai keliami vykdomoms tobulinimo programoms, išduodamiems dalyvavimą tobulinimo renginyje patvirtinantiems dokumentams, nurodyta  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132 patvirtintoje Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkoje. Informacija apie su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas skelbiama Valstybinės ligonių kasos administruojamoje Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje  METAS (http://kvp.vlk.lt/METAS/).

       Paraiškos ir dokumentai licencijai gauti teikiami  naudojantis elektroninių paslaugų portalu, prie kurio prisijungti galima adresu https://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/. Trumpos instrukcijos paslaugų gavėjams pateiktos Akreditavimo tarnybos interneto svetainės puslapyje adresu https://www.vaspvt.gov.lt/node/899.

 

Informacija atnaujinta 2021-01-14

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int