PATIKRINIMAI ATSKLEIDĖ BŪTINYBĘ TOBULINTI MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMĄ

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atliko planinius konsoliduotus patikrinimus penkiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose ambulatorines fizinės medicinos ir reabilitacijos profilio paslaugas, ir nustatė trūkumus: neužtikrintas būtinų specialistų paslaugų teikimas, paslaugas teikė specialistas, neturintis galiojančios licencijos, specialistas atliko veiksmus, viršijančius jo įgaliojimus. Be to, atskleistas poreikis keisti teisės aktus, siekiant mažinti administracinę naštą sveikatos priežiūros įstaigoms.

       Akreditavimo tarnyba rūpinasi ne tik pacientų saugos užtikrinimu, bet ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu bei kokybe. 2020 metais buvo atlikti planiniai konsoliduoti patikrinimai 5 asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose ambulatorines fizinės medicinos ir reabilitacijos profilio paslaugas: uždarojoje akcinėje bendrovėje sveikatos centre ,,Energetikas“, VšĮ „Tulpės“ sanatorijoje, uždarojoje akcinėje bendrovėje „SPA Birštonas“, uždarojoje akcinėje bendrovėje „Draugystės sanatorija“ ir uždarojoje akcinėje bendrovėje „Grand SPA Lietuva“.

       Konsoliduotus planinius patikrinimus atliko Akreditavimo tarnybos kelių skyrių atstovai. Tokie jungtiniai tikrinimai, kuomet vienu metu dalyvauja įvairių sričių specialistai, leidžia išsamiai, kokybiškai, objektyviai ir visa apimtimi įvertinti įstaigos veiklą. Buvo įvertinta šių įstaigų teikiamų fizinės medicinos ir reabilitacijos profilio paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams. Patikrinimų metu buvo įvertinta turimos įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos, teikiamų fizinės medicinos ir reabilitacijos profilio paslaugų prieinamumas ir atitiktis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, minėtų paslaugų teikimą nustatantys vidaus dokumentai, šias paslaugas teikiančių specialistų turimos licencijos ir spaudų numeriai, medicinos dokumentų pildymo kokybė, privalomi turėti bendrieji vidaus dokumentai ir vidaus medicininio audito veiklos dokumentai bei kita.

       Atliktų patikrinimų rezultatai parodė, kad dauguma įstaigų (80 proc.) teikė fizinės medicinos ir reabilitacijos profilio paslaugas pažeisdamos Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Patikrinimų metu Akreditavimo tarnyba nustatė, kad visose patikrintose įstaigose yra atskiri skyriai, kuriuose teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos profilio paslaugos, užtikrinamas elektroterapijos, magnetoterapijos, ultragarso terapijos, šilumos (peloidoterapijos bei parafino terapijos), šalčio terapijos paslaugų teikimas. Taip pat visose įstaigose atvykusius pacientus konsultavo fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, gydytojai specialistai, kiti sveikatos priežiūros specialistai. Visiems pacientams, kurie kreipėsi dėl ambulatorinių fizinės medicinos ir reabilitacijos profilio paslaugų, šios paslaugos buvo suteiktos.

       Teisės aktų reikalavimų pažeidimai buvo nustatyti šiose srityse: kai kurie sveikatos priežiūros specialistai neturėjo spaudo numerių 4 ASPĮ (80 proc.),  ergoterapijos paslaugų teikimo neužtikrino 1 įstaiga (20 proc.) – UAB „Grand SPA Lietuva“, vidaus ligų gydytoja teikė pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nors jos turimos medicinos praktikos licencijos galiojimas buvo sustabdytas – 1 įstaiga (20 proc.) – VšĮ „Tulpės“ sanatorijoje. Pastarojoje įstaigoje slaugytojo padėjėjams buvo priskirtos atlikti kai kurios procedūros, viršijančios teisės aktų nuostatų apibrėžtą jų profesinę kompetenciją.

       Visų privalomų turėti bendrųjų vidaus dokumentų neturėjo tik viena ASPĮ (20 proc.) – UAB „Grand SPA Lietuva“. Bendrųjų vidaus dokumentų nuostatų neatitikimų teisės aktų reikalavimams nustatyta 80 proc. tikrintų įstaigų. UAB „Grand SPA Lietuva“ neturėjo reikiamų vidaus medicininio audito dokumentų. Patikrintų 4 įstaigų vidaus medicininio audito  padalinio vadovai nebuvo išklausę privalomo ne mažiau kaip 48 val. trukmės žinių ir įgūdžių įgijimo kurso, o audito grupės nariai – 24 val. trukmės kurso. Akreditavimo tarnyba įspėjo 4 patikrintas įstaigas dėl tikrinimų metu nustatytų teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir įpareigojo per dviejų mėnesių laikotarpį pašalinti nustatytus pažeidimus. Akreditavimo tarnyba tikrintoms įstaigoms pateikė 27 rekomendacijas, susijusias su darbo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tobulinimu, vidaus dokumentų tikslinimu, naujų, papildomų vidaus dokumentų parengimu.

       Patikrinimų metu taip pat suteiktos metodinės konsultacijos, duota patarimų, kaip sklandžiau organizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, užtikrinti pacientų saugą, tobulinti vidaus dokumentų nuostatas.

Akreditavimo tarnyba, pastebėjusi, jog ne visos problemos gali būti išsprendžiamos lokaliai, įstaigos mastu, mato sisteminių pokyčių būtinybę, todėl Sveikatos apsaugos ministerijai pateikė 6 konkrečius pasiūlymus dėl aiškesnio reglamentavimo, būtinybės keisti kai kuriuos teisės aktus, nustačius jų nesuderinamumą, bei parengti trūkstamus teisės aktus.

       „Šių tikrinimų tikslas – prevenciškai užkirsti kelią galimiems nepageidaujamiems įvykiams sveikatos priežiūros įstaigose, užtikrinti, kad visos teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos būtų saugios ir kokybiškos, – sako Akreditavimo direktorė Nora Ribokienė. – Kita vertus, konsoliduoti tikrinimai sumažina administracinę naštą, nes vietoj kelių galimų patikrinimų įstaigoje atliekamas vienas, nuo tiesioginių pareigų rečiau atitraukiami atsakingi įstaigos darbuotojai. Be to, tuo pačiu metu pasiekiame ir dar vieną labai svarbų tikslą – galime visapusiškai, išsamiai, kvalifikuotai ir kompetentingai konsultuoti gydymo įstaigas,   sudaryti joms galimybę vieno patikrinimo metu išsiaiškinti daugelį rūpimų klausimų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybe, įstaigų ir specialistų licencijavimu bei medicinos prietaisų priežiūra.“

 

Informacija atnaujinta 2021-01-04

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int