Pradedami rinkti ir vertinti laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodikliai

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) nuo kitų metų sausio 1 d. pradės vykdyti papildomą funkciją – rinks asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasiektų laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių reikšmes.

 

Laboratorinių tyrimų rezultatai klinikinėje praktikoje turi įtakos sveikatos priežiūros specialistų sprendimams, pasirenkant pacientų gydymo taktiką. Todėl labai svarbu, kad šie tyrimai būtų prieinami, atlikti laiku, o jų duomenys patikimi. Siekdama gerinti laboratorinės diagnostikos paslaugų kokybę, jų prieinamumą bei užtikrinti atliekamų tyrimų rezultatų patikimumą, Sveikatos apsaugos ministerija parengė laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklius. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios laboratorinės diagnostikos paslaugą,  turės nuo 2021-01-01 pradėti rinkti duomenis laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių reikšmėms apskaičiuoti ir apskaičiuotas rodiklių reikšmes iki 2022-02-28 pateikti Akreditavimo tarnybai.

Nuo 2021-01-01 įsigalios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-2572 „Dėl Laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Supažindiname asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias laboratorinės diagnostikos paslaugas, su Apraše reglamentuotais rodikliais:

  1. Biomedicinos technologų (toliau – BT) etatų skaičius, tenkantis vienam medicinos biologo (toliau – MB) ir (ar) laboratorinės medicinos gydytojo (toliau – LMG) etatui;
  2. LMG, MB ir BT, kurie kalendoriniais metais tobulino kompetenciją, dalis;
  3. Koreguotų laboratorinių tyrimų rezultatų protokolų (forma 200/a „Siuntimas laboratoriniam tyrimui ir tyrimo rezultatai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“) (toliau – protokolas) procentinė dalis;
  4. Laikotarpis nuo ėminio paėmimo ASPĮ, teikiančioje reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas, iki laboratorinių tyrimų atlikimo;
  5. Laikotarpis nuo ėminio paėmimo ASPĮ, teikiančioje ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, iki laboratorinių tyrimų rezultato patvirtinimo;
  6. Klaidingai identifikuotų ėminių dalis;
  7. Klaidingai įvestų į ASPĮ laboratorijos informacinę sistemą duomenų dalis;
  8. Netinkamų ASPĮ vidinių ėminių dalis;
  9. ASPĮ laboratorijos tyrimų ir (ar) analičių, dėl kurių vykdomas išorinis kokybės vertinimas (toliau – IKV), skaičiaus dalis;
  10. IKV programų, kuriose ASPĮ laboratorija dalyvavo per einamuosius metus, rezultatų, kurie neatitinka IKV programų organizatorių nustatytų rezultatyvumo kriterijų (kai nustatoma neatitiktis), dalis.

Akreditavimo tarnyba rengs asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktų rodiklių reikšmių suvestines ir jas kasmet iki balandžio 30 d. teiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sudarytam Laboratorinės medicinos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių vertinimo komitetui, kuris atliks duomenų analizę ir pateiks siūlymus sveikatos apsaugos ministrui dėl laboratorijų veiklos gerinimo.

 

„Svarbu žinoti, kad pasiekti asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorinės diagnostikos paslaugų rodikliai ir jų vertinimo rezultatai bus skelbiami Sveikatos apsaugos ministerijos ir Akreditavimo tarnybos interneto svetainėse. Taigi ši viešai prieinama informacija bus aktuali tiek įstaigoms, įsivertinant jų teikiamų laboratorinės diagnostikos paslaugų kokybę, tiek pacientams, pasirenkant paslaugų teikėją“, – sako Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.   

 

 

Informacija atnaujinta 2020-12-09

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int