SVEIKATOS SPECIALISTAMS REIKĖS TOBULINTIS PRIVALOMOMIS TEMOMIS

 

       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) informuoja, kad asmens sveikatos priežiūros specialistai, vykdydami pareigą atsiskaitomuoju laikotarpiu tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, turės tobulintis ir privalomosiomis temomis. Patvirtinančius dokumentus apie tokių tikslinių programų baigimą specialistai privalės pateikti nuo 2022 m. gegužės 1 d.

       2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimas, kuriuo buvo patvirtintas Specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinių programų sąrašas (Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos priedu) (toliau – Sąrašas). Teisės aktą rasite interneto svetainėje adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ec2088d01ab511ebb0038a8cd8ff585f.

       Šiame Sąraše yra įvardyti specialistai, kurie nuo šiol, vykdydami pareigą atsiskaitomuoju laikotarpiu tobulinti savo profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, privalės į nustatytos trukmės privalomąjį tobulinimąsi įtraukti ir Sąraše nurodytą privalomąjį tobulinimąsi tikslinėse programose. Sąraše nurodyta tobulinimosi tikslinėse programose minimali trukmė turės sudaryti privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimosi dalį, pvz., jei privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmė yra 120 val., tai šio tobulinimosi dalį, tokią, kaip nurodyta Sąraše, turi sudaryti tobulinimasis tikslinėse programose „Pirmoji medicinos pagalba“ bei        „Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas“.

Sąraše nurodytų tikslinių programų baigimą patvirtinantį dokumentą Sąraše nurodyti specialistai privalės pateikti nuo 2022 m. gegužės 1 d., teikdami licencijavimo dokumentus kartu su kitais profesinės kvalifikacijos tobulinimą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka patvirtinančiais dokumentais.

 

Informacija atnaujinta 2020-11-04

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int