Pacientų sauga Europos Sąjungoje

 

 

Augant PS problemos aktualumui nacionaliniu lygiu, taip pat didėjant pacientų mobilumui ES regione, iškilo būtinybė spręsti SP paslaugų saugumo problemas ES lygiu. 2005 m. prie Sveikatos priežiūros paslaugų Aukšto lygio grupės prie Europos Komisijos buvo sudaryta speciali darbo grupė, skirta nustatyti prioritetines SP sritis, kuriose šalys narės turėtų imtis aktyvių veiksmų SP paslaugų saugumui gerinti. Remiantis ES įsipareigojimu skatinti ir remti šalis nares, sprendžiant sveikatos priežiūros sektoriaus problemas, nutarta parengti Rekomendacijas dėl PS ES lygiu ir sukurti ES pacientų saugos tinklą – forumą, apimantį visas ES šalis nares ir suinteresuotas tarptautines organizacijas. Tokio tinklo tikslas – pajėgų, sprendžiant PS problemas ES lygiu, suvienijimas ir dalijimasis patirtimi bei žiniomis. 2008 m. gruodžio mėn. Europos Komisija patvirtino rekomendacijas Tarybai dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų valdymo. 2009 m. Taryba patvirtino rekomendacijas dėl pacientų saugos ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos ir kontrolės (OR. en)10120/09 

 

Danija

Danijoje atlikta pacientų apklausa parodė, kad 18%  pacientų yra patyrę klaidas sveikatos priežiūros įstaigose. 2002 m. speciali studija parodė, kad 1/3 Danijos medikų keistų profesiją vien dėl nepageidaujamų įvykių baimės. 

Kaip atsakas į tyrimų rezultatus, Danijoje, pirmojoje iš ES šalių, buvo įkurta nacionalinė privaloma NĮ registravimo ir mokymosi sistema. 2003 m. Danijos parlamentas patvirtino pacientų saugos įstatymą, kuriame įtvirtinta nuostatos apie privalomą klaidų ir NĮ pranešimą į nacionalinę duomenų bazę bei nuostata, kad SP darbuotojas, pranešęs apie įvykusią klaidą, yra atleidžiamas nuo įstaigos vadovybės, nacionalinių kontroliuojančių institucijų ir teismo kriminalinių sankcijų.

 

Jungtinė Karalystė

2000 m. Sveikatos apsaugos departamento direktorius Seras Liam Donaldson paskelbė publikaciją “Organizacija su atmintimi“(„Organization with memory“), kurioje, remiantis SP paslaugų saugumo tyrimais nacionalinėje sveikatos apsaugos sistemoje ir užsienio valstybių patirtimi, išreikštas susirūpinimas SP sistemos saugumu. Remiantis kitų verslo sričių organizacine – vadybine patirtimi, užtikrinant darbuotojų ir klientų saugumą, pateiktos tokios rekomendacijos:

· Sukurti nacionalinę privalomą NĮ registravimo ir mokymosi sistemą, už kurią būtų atsakinga nepriklausoma institucija;

· Sukurti konfidencialų (neanoniminį) klaidų registravimą;

· Skatinti medikų visuomenės informavimą apie klaidas sveikatos sektoriuje ir motyvuoti SP darbuotojus registruoti klaidas;

· Organizuoti koordinuotą sisteminį duomenų apie nepageidaujamus įvykius analizavimą ir atitinkamų rekomendacijų rengimą;

· Skatinti efektyvesnį esančių informacijos šaltinių apie PS naudojimą;

· Skatinti mokslinius PS tyrimus;

· Naudoti naujas informacines sistemas;

· Identifikuoti rimčiausias ir dažniausiai pasikartojančias klaidas ir imtis aktyvių veiksmų.

2001 m. įkurta Nacionalinė pacientų saugos agentūra (NPSA). NPSA funkcijos:

· Nacionalinės visuotinės nepageidaujamų įvykių registravimo sistemos valdymas. Į sistemą pranešimus siunčia SP įstaigų darbuotojai ir pacientai. Anonimiškai surinkta informacija yra analizuojama NPSA. NĮ registravimas vykdomas laisvanoriškumo principu.

· SP paslaugų saugumą gerinančių priemonių rengimas ir vertinimas;

· SP specialistų kompetencijos vertinimas.

 

Tarptautinės pacientų saugos iniciatyvos

Lyderiaujančią poziciją, vystant PS iniciatyvas, užima tarptautinės organizacijos ir ekonomiškai stiprios valstybės.

 

 

Informacija atnaujinta 2019-02-11

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int