Pasaulio pacientų saugos aljansas

 

 

2002 m. Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliucijoje Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) ir šalys narės paragintos skirti ypatingą dėmesį PS problemoms, sukurti ir įdiegti mokslu pagrįstas sistemas, nukreiptas į SP paslaugų saugumo ir kokybės gerinimą, apimant medikamentų, medicinos prietaisų ir sveikatos priežiūros technologijų vertinimą. Kaip atsaką į Rezoliuciją  2004 m. PSO įkūrė Pasaulio pacientų saugos aljansą (toliau – PPSA), kurio pagrindinis tikslas - visuotinės pacientų saugos politikos formavimas. Kiekvienais metais PPSA parengia daugybę programų, apimančių sisteminius ir techninius aspektus gerinant SP paslaugų saugumą.

 

Šiuo metu PPSA vykdomos programos ir iniciatyvos:

·  Pacientai už pacientų saugą (Patients for Patient Safety) integruojanti pacientus, šeimos narius ir visuomenę į PPSA vykdomą veiklą.

·  Švari paslauga yra saugi paslauga (Clean Care is Safer Care) skirta spręsti su hospitaline infekcija susijusias problemas. Programos tikslas propaguoti ir informuoti apie hospitalinės infekcijos įtaką SP paslaugų saugumui; parengti strateginius dokumentus, padėsiančius SP politikams rasti tinkamus problemos sprendimo būdus.

·  Saugios chirurginės intervencijos – saugios sveikatos priežiūros paslaugos (Safer Surgery Saves Lives). Programos tikslas pagerinti chirurginių SP paslaugų saugumą parengiant praktinius chirurginių SP paslaugų standartus.

·  PS taksonomija (Taxonomy for Patient Safety). Prie PSO sudaryta tarptautinių PS ekspertų grupė, kurios tikslas išgrynini pagrindines PS koncepcijas ir susitarti dėl visuotinai priimtinų, suprantamų ir vartotinų PS terminų ir definicijų.

·  Moksliniai tyrimai PS gerinimui. Programa skirta skatinti ir remti mokslinius tyrimus, skirtus PS problemoms analizuoti ir spręsti.

·  Nepageidaujamų įvykių registravimas ir mokymasis iš klaidų (Reporting and Learning). PPSA ekspertų grupė parengė rekomendacijas šalims narėms Nepageidaujamų įvykių registravimo ir mokymosi sistemoms sukurti ir įgyvendinti.

 

Pasaulinio pacientų saugos aljanso programa 2008-2009 m.

 

Pasaulio pacientų saugos aljanso dokumentai. 

 

Informacija atnaujinta 2019-03-19

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int