Insulto klasterio paslaugas būtina tobulinti

 

       Šiuo metu Lietuvoje yra 5 tarpinės pagalbos ligoninės – Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė,  Marijampolės ligoninė, Regioninė Telšių ligoninė, Tauragės ligoninė bei Utenos ligoninė, kuriose ūminio galvos smegenų insulto ištiktam pacientui nepertraukiamai teikiama skubioji medicinos pagalba ir, esant indikacijoms, atliekama intraveninė trombolizė (toliau – Insulto klasterio paslaugos). Siekdama užtikrinti efektyvią insulto diagnostiką bei tobulinti gydymo kokybę, nes tai glaudžiai susiję su pacientų tolesnio gyvenimo kokybe ir jų gyvybių išsaugojimu, 2020 metais Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) minėtose ligoninėse atliko planinius teikiamų Insulto klasterio paslaugų kokybės patikrinimus.

       Tikrinimų metu buvo vertinami dokumentai, suteikiantys ligoninėms teisę teikti reikiamas paslaugas, darbuotojų profesinės kvalifikacijos įgijimas ir profesinis pasirengimas, darbo krūvis bei darbo laikas, turimos medicinos priemonės bei įranga. Tikrintų tarpinės pagalbos ligoninių įvertinimas parodė, kad visos įstaigos turi licenciją bei kitus privalomus dokumentus, suteikiančius teisę teikti reikiamas suaugusiųjų neurologijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos, echoskopijos bei laboratorinės diagnostikos paslaugas. Tačiau šiose ligoninėse visiškai įgyvendinama tik dalis sveikatos paslaugų, įtariant ar diagnozavus ūminį galvos smegenų insultą, nustatytų reikalavimų: priėmimo-skubiosios pagalbos skyriai dirba nepertraukiamai, esant indikacijų, atliekama intraveninė trombolizė, ultragarsiniai kaklo ir galvos kraujagyslių, širdies tyrimai, reikalingi laboratoriniai tyrimai, teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos.

       Akreditavimo tarnybos specialistai, atlikdami patikrinimus, konstatavo, kad visose įstaigose antrines stacionarines neurologijos paslaugas teikiančių specialistų profesinė kvalifikacija ir profesinis pasirengimas atitiko teisės aktų reikalavimus, išskyrus VšĮ Marijampolės ligoninę, kurioje savaitgaliais paslaugas savarankiškai teikė gydytojo neurologo asistentai, turintys tik medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją. Ligoninėje būtiną nepertraukiamą gydytojo neurologo darbą užtikrina tik VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, o kitos įstaigos praktikoje taiko neleistinus gydytojų neurologų budėjimus namuose.

       Atlikti patikrinimai taip pat parodė, kad Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriai dirbo nepertraukiamai visose tikrintose tarpinės pagalbos ligoninėse, tačiau VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje šiame skyriuje slaugytojų padėjėjų paslaugos nebuvo užtikrinamos visą parą. Daugumoje įstaigų reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugas teikiančių specialistų profesinė kvalifikacija ir profesinis pasirengimas atitiko teisės aktų reikalavimus, tačiau teko pastebėti, jog VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje budėjimų metu šias paslaugas neleistinai savarankiškai teikė gydytojo anesteziologo reanimatologo asistentas, turintis tik medicinos praktikos licenciją verstis medicinos gydytojo praktika.

       Vieni dažniausių Akreditavimo tarnybos kasmet atliekamų planinių patikrinimų pažeidimų aptinkami teikiant radiologijos paslaugas. Deja, ir pastarąjį kartą buvo nustatyta, kad radiologijos paslaugos visomis dienomis, ištisą parą buvo teikiamos tik VšĮ Marijampolės ligoninėje ir VšĮ Tauragės ligoninėje. Kitose įstaigose buvo nustatyti teisės aktų pažeidimai, susiję su netinkamu gydytojų radiologų darbo krūvio bei teleradiologijos paslaugų teikimo užtikrinimu. Daugumoje įstaigų radiologijos paslaugas teikiančių specialistų profesinė kvalifikacija ir profesinis pasirengimas atitiko teisės aktų reikalavimus, tačiau VšĮ Utenos ligoninėje vėlgi buvo nustatyta ydinga praktika, kai šias paslaugas neteisėtai savarankiškai teikė gydytojas rezidentas, gydytojo radiologo asistentai, turintys tik medicinos praktikos licencijas verstis medicinos gydytojo praktika.

       Echoskopinių tyrimų savalaikis užtikrinimas – viena opiausių ir dažniausiai aptinkama planinių patikrinimų problema. Ir šį kartą net 60 proc. patikrintų ligoninių neužtikrino echoskopinius tyrimus atliekančių gydytojų paslaugų teikimo visą parą, išimtį sudarė tik VšĮ Marijampolės ligoninė ir VšĮ Tauragės ligoninė.

       Medicinos biologų bei laboratorinės medicinos gydytojų trūkumą šalyje patvirtina konsoliduotų planinių patikrinimų radiniai: visose patikrintose tarpinės pagalbos ligoninėse nebuvo užtikrintas nepertraukiamas medicinos biologų bei laboratorinės medicinos gydytojų darbas, t. y. dalį paros laiko laboratorinės diagnostikos paslaugas teikė tik biomedicinos technologai. Visose įstaigose laboratorinės diagnostikos paslaugą teikiančių specialistų profesinė kvalifikacija atitiko teisės aktų reikalavimus, išskyrus VšĮ Regioninę Telšių ligoninę, kur medicinos biologe buvo įdarbinta specialistė, neturinti teisės aktų reikalavimus atitinkančios profesinės kvalifikacijos. Atlikti patikrinimai atskleidė, kad visose ligoninėse yra atitinkančios teisės aktų reikalavimus reikalingos medicinos priemonės bei įranga, išskyrus VšĮ Regioninę Telšių ligoninę, kurioje nėra kompiuterinio tomografo. Akreditavimo tarnyba, atlikdama patikrinimus 5 tarpinės pagalbos ligoninėse, taip pat įvertino paslaugas, teiktas daliai pacientų, sergančių insultu. Džiugina tai, kad įvertintus medicininius duomenis, visose įstaigose pacientams taikyta diagnostikos ir gydymo taktika iš esmės atitiko „Insulto klasterio“ apraše nustatytus kriterijus ir reikalavimus bei Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje paskelbtas Galvos smegenų insulto diagnostikos, gydymo, profilaktikos ir reabilitacijos metodines rekomendacijas. Visose patikrintose ligoninėse yra vykdomas pacientų pasitenkinimo gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis lygio vertinimas.

       „Norint išgelbėti ūminio galvos smegenų insulto ištikto žmogaus gyvybę ir apsaugoti jį nuo neįgalumo labai svarbu, kad pagalba būtų suteikta laiku ir maksimaliai tiksliai. Nors  pacientams teiktos diagnostikos ir gydymo paslaugos atitiko nustatytus reikalavimus, bet tenka apgailestauti, kad visose patikrintose tarpinės pagalbos ligoninėse buvo nustatyti teisės aktų, reglamentuojančių Insulto klasterio paslaugų teikimą, pažeidimai, neužtikrinant reikiamo personalo darbo visą parą,  jų tinkamo profesinio pasirengimo, darbo krūvių ir panašiai. Todėl būtina tobulinti Insulto klasterio paslaugas“, – įsitikinusi Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

       Akreditavimo tarnyba įspėjo visas tikrintas įstaigas dėl tikrinimų metu nustatytų teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir įpareigojo per nustatytą laikotarpį juos pašalinti ir pateikti Akreditavimo tarnybai tai patvirtinančius dokumentus. Konsoliduotų planinių patikrinimų rezultatai parodė, kad tarpinės pagalbos ligoninės susiduria su panašiomis, sisteminėmis problemomis, o tai įpareigoja Akreditavimo tarnybą imtis priemonių, skatinant teigiamus pokyčius. Akreditavimo tarnyba visoms ligoninėms pateikė net 39 rekomendacijas, susijusias su ligoninės darbo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tobulinimu, ligoninės vidaus dokumentų tikslinimu ar naujų, papildomų parengimu. Taip pat, siekdama tobulinti Insulto klasterio paslaugų teikimą, Akreditavimo tarnyba parengė 3 siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl trūkstamų specialybių gydytojų darbo organizavimo bei nepertraukiamo būtinų paslaugų teikimo užtikrinimo.

 

Informacija atnaujinta 2020-06-08

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Gyventojų priėmimas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int