Kokių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikime gali dalyvauti medicinos gydytojas?

 
Kaip ir kiekvienos kitos profesinės kvalifikacijos gydytojas, medicinos gydytojas verstis medicinos praktika gali tik pagal jo turimoje galiojančioje medicinos praktikos licencijoje įvardytą profesinę kvalifikaciją (šiuo atveju – medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją) ir tik įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti tam tikras asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
             Medicinos gydytojo kompetencija apibrėžta Lietuvos medicinos normoje MN 7:1995 „Medicinos gydytojas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1995-04-25 įsakymu Nr. 217 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN:1995 „Medicinos gydytojas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“, kur 3.1 p. nustato, kad medicinos gydytojas – gydytojas, <...> galintis savarankiškai vykdyti pirminę medicinos praktiką, t. y. teikti skubią medicinos pagalbą bei užsiimti dažniausiai pasitaikančių suaugusių ir mokyklinio amžiaus vaikų vidaus, chirurginių ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, konsultuodamasis su atitinkamu specialistu.
Kokių konkrečiai licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikime gali dalyvauti medicinos gydytojas, priklauso nuo teisės aktų, reglamentuojančių konkrečių licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus, nuostatų.
Medicinos gydytojas verstis medicinos praktika pagal medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją gali tik įstaigose, teikiančiose pirminę stacionarinę palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugą, paliatyviąją pagalbą  suaugusiesiems ir vaikams, greitąją medicinos pagalbą, taip pat stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose. Prireikus, medicinos gydytojai gali kartu su gydytojais specialistais dalyvauti ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikime, bet tai nereiškia, kad medicinos gydytojas gali savarankiškai teikti specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Medicinos gydytojas, studijuojantis rezidentūroje, gydytoju rezidentu gali būti įdarbinamas tik rezidentūros bazėje, kur medicinos praktika jis verčiasi pagal rezidentūros studijų programą. Gydytoju rezidentu medicinos gydytojas negali būti įdarbinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri nėra rezidentūros bazė. Medicinos gydytojai, jei jie nėra rezidentai dirbantys rezidentūros bazėje, neturi teisės teikti ar dalyvauti teikiant jokias stacionarines paslaugas (išskyrus pirminę stacionarinę palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugą, stacionarinę paliatyviąją pagalbą  suaugusiesiems ir vaikams).
Primename, kad Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas, reglamentuojantis gydytojo vertimosi medicinos praktika Lietuvoje sąlygas, nustato, kad gydytojo sąvoka apima medicinos gydytoją, gydytoją rezidentą, šeimos gydytoją ar gydytojas specialistą. Galiojantys teisės aktai nenumato gydytojo asistento sąvokos, todėl medicinos gydytojai negali būti darbinami asmens sveikatos priežiūros įstaigose šeimos gydytojų ar gydytojų specialistų asistentais.
2020-05-05

 

VASPVT

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapaviciaus g. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5177 ,
Faks. (8 5) 212 7310 ,
El. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt

Biudžetinė įstaiga,
Juridinių asmenų registras,
Kodas 191352247

Darbo laikas:

I - IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka 12:00 - 12:45

Konsultacijos telefonu

Priimamojo darbo grafikas

Kaip mus rasti?

www.eunethta.eu www.inahta.org www.pasq.eu www.isqua.org www.htai.org www.who.int